Konst Makt Och Politik – Skriftserien Kair…

Konst Makt Och Politik – Skriftserien Kair…
Konst Makt Och Politik – Skriftserien Kair…
Beskrivning av Konst Makt Och Politik – Skriftserien Kair…

Texterna ger en utvidgad förståelse av politisk konst inte bara som en bestämd genre eller intention utan tvärtom inbyggd i den representativa formen och de subjekt och objekt som den iscensätter. Därför har essäer om såväl politisk teori som konstteori och filosofi valts ut. De behandlar begreppen makt och representation inom både det konstnärliga och det politiska; konstens politiska dimension och politikens estetiska dimension. Medan representation i politisk mening oftast hänvisar till någon som representerar andra (som i ett parlament) hänvisar konstnärlig representation till något som representerar något annat. Genom att spegla dessa två idéer om representation i varandra uppnår vi en bättre forståelse av båda och deras intima ofta dolda sammanhang.

Här återfinns centrala essäer av John Beverly Rosalyn Deutsche Brian Holmes Marion von Osten och Hito Steyerl skrivna utifrån en konstnärlig eller konstteoretisk utgångspunkt. Texterna av Michel Foucault Ernesto Laclau Chantal Mouffe och Jacques Rancière är däremot skrivna från en politisk-filosofisk utgångspunkt. Samtliga essäer kan relateras till tankegångar om konst och produktion av konst det vill säga till konstnärliga problemställningar beträffande framställningens makt representationens politik och estetikens politiska funktion. Boken knyter an till de teman som Documenta 12 i Kassel tog upp 2007.

Volymen har redigerats och försetts med en introduktion av Simon Sheikh.

Skriftserien Kairos används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och
genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien som
kommer att omfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer Kairos nr 13 Koreografier och under hösten Kairos nr 14 Ljudkonst) varav två dubbelvolymer säljs hos välsorterade bokhandlare i museishoppar och genom nätbokhandeln.

Läs mer om Konst Makt Och Politik – Skriftserien Kair…...


Sök bästa pris på Konst Makt Och Politik – Skriftserien Kair… hos: