Konfliktkompetent ledarskap : En guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetsliv

Konfliktkompetent ledarskap : En guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetsliv

Konfliktkompetent ledarskap är en bok för dig som på djupet vill förstå varför du och dina medarbetare hamnar i konflikt trots god vilja och goda intentioner. Boken vägleder dig i det kaos av känslor som konflikter skapar och ökar din förståelse för vad som generar dem och hur du kan förebygga och hantera konflikter. På arbetsplatsen riskerar olika beteenden och uppfattningar, trots goda avsikter, att krocka och ge upphov till kostsamma konflikter. Konflikter kan förstås utifrån strukturella orsaker – som handlar om obalanser som uppstår människor emellan och hur du är som människa – det vill säga vilka värderingar du bär med dig och dina erfarenheter av konflikter. Med bokens hjälp får du lära dig mer om hur du i ditt ledarskap kan kommunicera med större medvetenhet och därmed agera konfliktförebyggande och mer konstruktivt vid lösandet av konflikter. Syftet är att använda konflikter som en möjlighet till utveckling och nya kreativa lösningar. Konfliktkompetent ledarskap är en matnyttig bok som dessutom gör dig mer uppmärksam på hur du och andra fungerar, interagerar och kommunicerar på ett djupare plan med utgångspunkt från Kommunikologi. Boken är fylld av illustrerande exempel och praktiska guider som inspirerar dig som ledare att skapa förutsättningar för ökad konfliktkompetens på din arbetsplats.

Läs mer om Konfliktkompetent ledarskap : En guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetsliv

Konfliktkompetent ledarskap : En guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetsliv

Psykologi & Pedagogik

Hitta Konfliktkompetent ledarskap : En guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetsliv även hos:
Rulla till toppen