Kommunal arbetsrätt

Kommunal arbetsrätt

Nära en miljon människor arbetar idag inom kommuner och landsting. Det motsvarar en femtedel av arbetskraften. Trots sin storlek och trots att denna del av arbetsmarknaden omgärdas av ett i stora stycken eget regelverk, behandlas den ytterst kortfattat i arbetsrättsliga läroböcker. Boken fyller därmed ett stort tomrum då den utgår från arbetsrätten som den ska tillämpas i kommuner och landsting. Kommuner och landsting har genomgått stora förändringar med bl.a. omorganiseringar, decentralisering och privatisering. Fler får ta direkt ansvar för personalfrågor och fatta beslut som kräver kunskaper om arbetsrättens regler i lagstiftning och kollektivavtal. Sedan mitten av nittiotalet har dessutom ett stort antal arbetsrättsliga regleringar tillkommit, bl.a. till följd av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen (EU) och den snabba utveckling av arbetsrätten som präglat de senaste åren. Boken är avsedd som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet för den som är praktiskt verksam och behöver kunskap om arbetsrätten i kommuner och landsting. Den lämpar sig även utmärkt för arbetsrättslig utbildning med inriktning mot detta område. Kommunal arbetsrätt inleds med en redogörelse för grundläggande kommunalrättsliga regler. Därefter behandlas i tur och ordning frågor rörande medbestämmandet, anställningen och

Läs mer om Kommunal arbetsrätt

Kommunal arbetsrätt

Ekonomi & Juridik

Hitta Kommunal arbetsrätt även hos:
Rulla till toppen