Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Frågan om vi ska använda digital teknik i skolan har ersatts av hur den kan användas för att uppnå lärandemål. Hur kan digital teknik bli ett meningsfullt och stimulerande verktyg i lärares undervisning och elevers lärande? När den digitala infrastrukturen tar form i svenska skolor behöver den underbyggas med en medvetenhet kring den förändring som detta medför i undervisningen. I dag är lärande i allt högre grad beroende av samarbete och utbyte av kunskaper och tankesätt som utvecklar kreativitet, innovation, problemlösning och risktagande. Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö visar på vilka didaktiska och organisatoriska villkor som krävs för att få till stånd en samarbetsdriven undervisning med digital teknologi. Med hjälp av forskning och konkreta exempel från undervisning och samarbete mellan nordiska länder ger boken en vägledning för att organisera, planera och genomföra undervisning i olika kontexter och skolämnen. Författarna poängterar särskilt betydelsen av ledarskap, kontinuerlig kompetensutveckling och läroplansdriven undervisning i relation till skolämnen, samt utveckling av IKT-didaktiska modeller för teknikmedierad undervisning. Sylvana Sofkova Hashemi (red.) är docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot lärande och IT vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Maria Spante (red.) är filosofie doktor i teknik och kultur vid Högskolan Väst. Lena Pareto, docent i informatik med inriktning mot IT och lärande vid Högskolan Väst där IT stödjer lärprocesser av olika slag. Ann-Louise Petersen, docent i utbildningsvetenskap och fil.dr i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap vid Högskolan Väst. Maria Svedäng, lektor i naturvetenskap och doktor i limnologi, ansvarar för undervisningen i naturvetenskap och teknik på lärarprogrammen och förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Mona Tynkkinen, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst, har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och engelska. Sara Willermark, doktorand i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Läs mer om Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Psykologi & Pedagogik

Hitta Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö även hos:
Rulla till toppen