Jobbsökarboken : 12 snabba steg till ditt nya jobb

Jobbsökarboken : 12 snabba steg till ditt nya jobb

I Jobbsökarboken lär du dig söka jobb på ett smart och effektivt sätt som gör att du halverardin jobbsökningstid. Här delar författaren och karriärexperten Charlotte Hågårdmed sig av sina bästa jobbsökarknep utifrån 25 års arbete med jobbsökare ochkarriärbytare i alla åldrar.  I 12 enklaoch effektiva steg får du hjälp med att komma fram till vad du vill, hur du skalägga upp en effektiv jobbsökning för att nå ditt mål, vilkajobbsökningsmetoder som fungerar bäst för dig och hur du ska marknadsföra digpå bästa sätt. För att bli en framgångsrik jobbsökare krävs noggrann planeringoch organisation. I boken hittar du massor av konkreta tips, checklistor,övningar och information som gör att du lär dig söka rätt jobb på rätt sätt påkortast möjliga tid.   Boken är en inspirerande metodbok. De flesta jobbsökare är otåliga och vill ha resultat snabbt.I boken hittar du de allra viktigaste metoderna för att lyckas snabbare med dinjobbsökning. Du kan läsa delar av boken på förmiddagen och söka jobb mer effektivtpå eftermiddagen. Du kan slå upp och jobba med övningarna i varje steg utifrånditt aktuella behov, t?ex inför en anställningsintervju. På det stora helaborde du kunna jobba dig igenom boken på en dag. Och det kan vara allt sombehövs. Grundtanken med boken är att den ska vara din personliga jobbcoachunder hela din jobbsökning – och även hjälpa dig om du funderar på att bytakarriär. DU lär du dig hur du: Laddar upp på rätt sätt. Hålla motivationenupp. Skaffar dig en god självinsikt. Sätter ett tydligt jobbsökningsmål. Lägger upp en effektiv jobbsökarplan. Kartlägger din arbetsmarknad genom informationsintervjuer. Blir en framgångsrik nätverkare. Tränar på dinpersonliga marknadsföring. Skriver en proffsig cv i 11 steg på en timme. Skapar intresseväckande ansökningsbrev genom 66 smartatips. Lär dig 18 smarta jobbsökningsmetoder. Lyckas med anställningsintervjun genom 44 gyllene regler. Fixar lönen, jobberbjudandet och avtalet rätt. Lyckas på din nya arbetsplats. … och mycket mer           Jobbsökarbokenär för alla jobbsökare i alla åldrar. Den passar både dig som sökt många jobboch dig som precis har börjat. Den passar dig som har hög utbildning och digsom slutat skolan tidigt. Stegen och tips i boken är framtagna utifrån vad somfunkar, inte för en specifik målgrupp.   Läs mer omJobbsökarboken på www.jobbsokarboken.se     Författaren: CharlotteHågård är pionjär inomkarriärutveckling i Sverige och driver företaget Newstart sedan 20 år tillbaka.Hon arbetar som karriärcoach, chefsutvecklare, föreläsare samt specialistinom personligt varumärke och har skrivit flera populära ochbästsäljande karriärböcker, däribland Stickut! Bygg ditt personliga varumär

Läs mer om Jobbsökarboken : 12 snabba steg till ditt nya jobb

Jobbsökarboken : 12 snabba steg till ditt nya jobb

Ekonomi & Juridik

Hitta Jobbsökarboken : 12 snabba steg till ditt nya jobb även hos:
Rulla till toppen