Hitta lärarnas guldstunder : när handledning och utveckling står i centrum

Hitta lärarnas guldstunder : när handledning och utveckling står i centrum

Boken beskriver hur vägen till pedagogisk utveckling kan gå genom handledning. Den ger svar på frågor som: – Vad ska du titta på när du besöker ett klassrum, en förskoleavdelning eller ett fritidshem? – Hur går handledning och coachning till? – Hur skapar man en reflektionskultur på arbetsplatsen? Exempel från verkligheten, tips och handfasta råd visar en framkomlig väg för alla som är intresserade av att utvecklas i sin profession. Boken vänder sig både till skolledare och pedagoger i skola, förskola och på fritidshem. I slutkapitlet tillämpas bokens principer på en av nutidens största pedagogiska utmaningar införandet av datorer, läsplattor och mobiler i undervisningen. John Steinberg är fil dr i pedagogik, tidigare rektor och författare till ett 40-tal böcker om skola, inlärning, ledarskap och värderingar. Han har också skrivit boken Lektionen är helig, utgiven på Lärarförbundets Förlag. Innehåll: Förord Introduktion Återerövra professionens dignitet Kapitel 1. Det man fokuserar på blir man bättre på Stanna upp och tänk till Ta reda på vad barnen behöver träna på Analysera behoven och ägna all kraft åt dem Förslag till arbetslaget Kapitel 2. Alla behöver en mentor Guldstunden Nya perspektiv och detaljer att bli bättre på Ledarskap är nyckeln till framgång Makro- och mikroperspektiv på handledning Förslag till arbetslaget Kapitel 3. Resultatförbättring genom systematisk reflektion Systematisk reflektion Disciplin är A och O Förslag till arbetslaget Kapitel 4. Handled varandra med co-coaching Co-coaching är hjälp till självhjälp Förutsättningar Co-coaching i praktiken Konsten att ställa frågor Grundfrågorna Tuff kärlek Mallar Förslag till arbetslaget Kapitel 5. Skapa en reflektionskultur Skaffa ett helikopterperspektiv Skolpolitikernas roll Skolledarna är avgörande Vad ska skolledaren göra? Personalens ansvar Leta efter detaljerna som påverkar Erkänn försvårande omständigheter Personalens kompetens Förslag till arbetslaget Kapitel 6. Besökets form och innehåll Korta besök Miljön Koncentrationen Innehållet Metodiken Ledarskapet Sammanfattning Förslag till arbetslaget Kapitel 7. Lektionens sex viktigaste moment Förberedelser för uppmärksamhet Uppmärksamhet Instruktion Övergång Enskilt arbete och grupparbete Uppföljning Förslag till arbetslaget Kapitel 8. Att tänka på före och efter ett besök Vanliga fallgropar Handledningen kan ske nästan var som helst Specifikt in blir specifikt ut Motstånd Bumerangfrågan Tydliggör syftet med besöket Fem handledningsfrågor Förslag till arbetslaget Kapitel 9. När Solköping skulle införa datorer Fallet Solköping Förberedelserna Införandet Uppföljningen Processen Förslag till arbetslaget Slutord. Tio råd för skolutveckling Mallar Referenser Författarpresentation

Läs mer om Hitta lärarnas guldstunder : när handledning och utveckling står i centrum

Hitta lärarnas guldstunder : när handledning och utveckling står i centrum

Psykologi & Pedagogik

Hitta Hitta lärarnas guldstunder : när handledning och utveckling står i centrum även hos:
Rulla till toppen