Gilla svenska B Elevbok

Gilla svenska B Elevbok

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och baseras på cirkelmodellen med konkreta mål och synliga strategier. Elevboken består av 12 kapitel med teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen. Boken är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag. Strukturen är baserad på cirkelmodellen Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade utifrån kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion och muntlig framställning. Fokus på läsförståelse I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer: * en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig. * en artikel på lite högre nivå som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt. Grammatik i en kontext I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper. Digital kompetens Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar på elevwebben, till exempel uttalsövningar, extra hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och ordkunskapsövningar. Lärarmaterial Till Gilla svenska hör en lärarwebb med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Materialet består av lärarinstruktioner och diverse stöd till undervisningen som kopieringsunderlag, hörövningar, tester för varje kapitel, skrivmallar, bedömningsmatriser samt råd och tips för viktiga moment i boken.

Läs mer om Gilla svenska B Elevbok

Gilla svenska B Elevbok

Fakta

Hitta Gilla svenska B Elevbok även hos:
Rulla till toppen