Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Skolan som samhällsfenomen befinner sig i korsvägen mellan dåtid och framtid. Den ska å ena sidan förmedla ett kunskaps- och kulturarv till eleverna den ska å andra sidan förbereda dem för ett liv i ett framtida samhälle och arbetsliv. Denna bok är ett försök att skapa förståelse och intresse för framtidsfrågor bland beslutsfattare och personal inom skolsektorn.Exempel på frågor som tas upp är:Den framtida arbetsmarknaden med utgångspunkt i automatisering robotisering och globaliseringDet framtida yrkeslivet där delvis nya kompetenser efterfrågasBetydelsen av den tryckta boken och bildning i en digital tidFramtidskompetenser och hur sådana kan mätas eller utvärderas i ett skolsammanhang till exempel med hjälp av digitala verktygMöjliga framtidsscenarier för svensk skola där författaren resonerar kring användningen av data och artificiell intelligens samt vilka kunskaper och kompetenser som prioriteras i skolan. Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola riktar sig till lärare och rektorer men även till beslutsfattare skolchefer och förvaltningspersonal.

Läs mer om Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Psykologi & Pedagogik

Hitta Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola även hos:
Rulla till toppen