Etik : Människa moral mening. En introduktion

Etik : Människa moral mening. En introduktion

Etikens huvudfrågor är tre: Det handlar om människan om handlingarna och om det goda samhället. Vad är egentligen en god människa? Hur ska handlingar bedömas — är det avsikten eller konsekvensen som räknas? Och hur är ett gott samhälle beskaffat? Frågorna hänger naturligtvis ihop. Vi måste veta vem människan är — fri eller determinerad ond eller god ansvarig eller oansvarig — för att kunna besvara frågan om vad som är gott för henne hur ett gott samhälle ska se ut och vilka handlingar som kan betraktas som rätt handlingar. I Etik diskuterar Ann Heberlein grundläggande etiska frågor med hjälp av tänkare från Aristoteles till Judith Butler och hon placerar de eviga etiska frågorna om människan moralen och meningen i vår samtid vår vardag.

Läs mer om Etik : Människa moral mening. En introduktion

Etik : Människa moral mening. En introduktion

Skönlitteratur

Hitta Etik : Människa moral mening. En introduktion även hos:
Rulla till toppen