Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera

Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera

I varje förskola finns barn med ojämna förmågor. Många situationer i förskolan kan ställa krav som dessa barn inte har färdigheter för att hantera. För att vi ska kunna kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet, det vill säga vi behöver kartlägga de färdighetsbrister som finns under ytan. Boken Förskolekompassen – För dig som möter barn som har svårt att navigera ger dig ett heltäckande pedagogiskt material för kartläggning och situationsanalys. En kartläggning gör att vi förstår de bakomliggande orsakerna till svårigheterna och utifrån dem kan vi kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att utvecklas. I Förskolekompassen finns alla de verktyg som behövs för att skapa en förståelse för barnets svårigheter beskrivna som ett sjökort som ska stödja och lotsa det enskilda barnet. Förskolekompassen vänder sig till förskollärare och övriga yrkesgrupper inom förskolans värld som möter barn med ojämna förmågor. Bilagan Lotsens navigeringshjälp och Checklista finns att ladda ner här: till sidan med bilagor.https://www.gothiafortbildning.se/bilagor_till_bocker Sagt om boken ”Boken är ett praktiskt, specialpedagogiskt verktyg, den är välstrukturerad och täckande och utgår från praktiska situationer […] I materialet finns förslag på hur pedagogen går vidare för att kravanpassa och kompensera de ojämna förmågorna. Här finns också stöd för hur den enskilde pedagogen kan utveckla och göra denna metod till sin egen. Det är en synnerligen användarvänlig och handgriplig bok, ett utmärkt komplement till förskolans styrdokument.” Ulf Mårtensson, BTJ nr 3 2016 Om författarna Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Anna har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 25 år. Anna fick nyligen Autism och Aspergerförbundets utmärkelse ”Årets pusselbit 2014” för sitt arbete med metodutveckling inom området. Lena W Henrikson arbetar som redaktör för tillgänglig kommunikation/information, är certifierad i den amerikanske barnpsykologen Ross Greenes metod Collaborative & Proactive Solutions (CPS), utbildad i Studio III (lågaffektivt bemötande) samt har arbetat i olika verksamheter med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor.

Läs mer om Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera

Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera

Psykologi & Pedagogik

Hitta Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera även hos:
Rulla till toppen