Formativ bedömning i praktiken : från förmedling till förståelse

Formativ bedömning i praktiken : från förmedling till förståelse
Formativ bedömning i praktiken : från förmedling till förståelse
Beskrivning av Formativ bedömning i praktiken : från förmedling till förståelse

Formativ bedömning ökar elevernas förståelse för hur kunskap och förmågor kan bedömas och ger läraren möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning. Ur innehållet Ett formativt förhållningssätt ger eleverna mer information om vad läraren ser i deras arbete och öppnar fler vägar att nå målen. Eleverna blir själva medvetna bedömare av kvalitet och arbetssätt och kan på så sätt ta ökat ansvar för sitt lärande. Dessutom blir vardagen i klassrummet roligare och mer kreativ när bedömningen integreras med undervisningen. I den här boken ger Helena Wallberg många konkreta exempel från sin egen vardag i skolan och hur du själv kan planera, genomföra och utveckla din undervisning med hjälp av ett formativt synsätt. Om författaren Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Sagt om boken ’Förlagets serie med handböcker för skolan kopplar ihop teori och praktik, vilket är ett utmärkt upplägg.’ Eeva-Stiina Sundén, Bibliotekstjänst, häftepos 14111037

Läs mer om Formativ bedömning i praktiken : från förmedling till förståelse...


Sök bästa pris på Formativ bedömning i praktiken : från förmedling till förståelse hos: