Förklara eller förstå entreprenörskap?

Förklara eller förstå entreprenörskap?

I boken Förklara eller förstå entreprenörskap? ges en introduktion och översikt av det i dag så populära ämnet entreprenörskap. Björn Bjerke diskuterar entreprenörskap utifrån en förklarande och en förstående infallsvinkel. Dessa två utgångspunkter skildrar enligt författaren två olika syner på fenomenet entreprenörskap. Vidare klarlägger han entreprenörskapets betydelse i fyra situationer som är aktuella i vårt samhälle i dag, närmare bestämt i nätverk, tillväxt, regional utveckling och undervisning. Författaren redogör också för teorierna inom ämnet med hjälp av ett stort antal exempel och illustrationer. Förstå eller förklara entreprenörskap? ger en modern och aktuell syn på det ofta missförstådda ämnet entreprenörskap. Den riktar sig främst till akademiska utbildningar i ämnet, men är även till stor glädje för dig som är intresserad av eller arbetar med entreprenörskap, då den väcker många nya tankar till liv. ’Björn Bjerke diskuterar i denna utomordentliga bok olika sätt att beforska entreprenörskap. Bjerke visar stora insikter om såväl vetenskapliga förhållningssätt som entreprenörskap. I förhållande till mycket av den befintliga litteraturen inom entreprenörskap är boken provocerande, samtidigt som läsaren ges möjlighet att reflektera över sina egna ställningstaganden. Boken är en värdefull kunskaps- och inspirationskälla.’ Hans Landström, professor i entreprenörskap, Lunds universitet ’Björn Bjerkes bok låter oss förstå att en rikare förståelse av entreprenörskap växer ur en skapande konversation med såväl filosofin som entreprenörskapets praktik. Läsningen av detta länge efterlängtade bidrag på svenska om entreprenörskap lämnar oss med övertygelsen om att entreprenörskap tillhör samhället snarare än blott ekonomin. Boken är aktuell både genom sina utgångspunkter och genom att ansluta sig till idag centrala diskussioner inom entreprenörskapsforskningen. Den ger också studiet av entreprenörskap ett bredare sammanhang, vilket fördjupar vår förståelse av dess praktik.’ Daniel Hjorth, docent, Malmö högskola, Växjö universitet och ESBRI

Läs mer om Förklara eller förstå entreprenörskap?

Förklara eller förstå entreprenörskap?

Ekonomi & Juridik

Hitta Förklara eller förstå entreprenörskap? även hos:
Rulla till toppen