Film Och Andra Rörliga Bilder – En Introduk…

Film Och Andra Rörliga Bilder – En Introduk…
Film Och Andra Rörliga Bilder – En Introduk…
Beskrivning av Film Och Andra Rörliga Bilder – En Introduk…

Boken är nr 7 i Rasters serie med introduktioner till estetiska ämnen.

»…det är kanske dags att tala om rörliga bilder
istället? Just denna tanke är utgångspunkt för FILM och andra rörliga bilder (Raster) en antologi
som också skulle kunna heta »Filmvetenskap – så
funkar det . Redaktören Anu Koivunen har samlat
femton texter och lika många kollegor på
filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms
universitet till denna både ambitiösa och välmatade
bok om olika sätt att se film – och se på film. Med
en fantasieggande mix av perspektiv fungerar den
gissningsvis lika bra för filmstudenter som för
allmänintresserade. (Jannike Åhlund i
FilmNyheterna 2/4)

»En nödvändig bok för filmstudenter och andra
cineaster … Idén är enkel och fantastisk: Olika
forskare tar fasta på idéer och tankar de redan
behärskar och tidigare skrivit om. (Sanjin Pejkovic
i Tidningen Kulturen 16/3)

»Bokförlaget Raster fortsätter sin sympatiska
utgivning av introduktioner till estetiska ämnen … I
antologin medverkar gräddan av svenska
filmvetare och resultatet är en uppslagsrik guide till
hur mediet diskuteras och används inom
filmvetenskapen idag. Diskussionen inkluderar
såväl tv som Youtube-klipp konst- och långfilm
och den breda ansatsen märks också i
skribenternas ämnesval. (Karin Magnusson i
Aftonbladet 19/1)

Film TV och digitala medier underhåller och uppfostrar organiserar och formar vårt förhållande till omvärlden. De förmedlar berättelser och betydelser dokumenterar och arkiverar såväl vardag som spektakel. På bio framför tv-rutan och vid datorn möter vi en form av industri och konst men även en offentlighet för identitetskamper livsåskådningsfrågor och terapi.

Boken som är en antologi ger en mångsidig introduktion till audiovisuell kultur i förändring och olika sätt att se på de rörliga bildmediernas historia teori estetik och funktioner. Författarna är erfarna lärare och forskare i filmvetenskap och mediehistoria flera verksamma även som film- och tv-kritiker.

Anu Koivunen som är bokens redaktör är docent i mediekultur och verksam som lektor i filmvetenskap vid Stockholms universitet.

Ur innehållet i alfabetisk ordning:

1. Arkiv. Medier som objekt att bevara och bevarandeinstrument; arkivering och historieskrivande av Pelle Snickars

2. Berättelsen (genre narration stjärna)

3. Dokumentet. Fotografiets sanningsanspråk verklighet som attraktion bild och död av Malin Wahlberg

4. Fostran. Barnfilm skolbio/filmhandledningar av Malena Janson

5. Industri. Svensk film film som marknad Terje Vigen 1917 till Arn 2007 av Bo Florin

6. Konst. Film som skärningspunkt mellan olika konstarter; idé om auteurer Ingmar Bergman av Maaret Koskinen

7. Livsåskådning. Film som medium som adresserar/besvarar frågor om det moderna livets problem och möjligheter av Astrid Söderbergh Widding

8. Offentlighet. Film som identitetspolitik media som offentlighet La Sape-kulturen på You Tube av Ylva Habel

9. Politik. Tv-sport dokumentärer av Mats Rohdin

10. Representation. Gentlemen Prefer Blondes genus och queer av Louise Wallenberg

11. Teknologin. Film/digital video som rörelseteknologi som Marey Lumiere Godard Varda av Trond Lundemo

12. Terapi. Åskådarskap som känslokonsumtion och/eller terapi romantiska komedier av Anu Koivunen

13. Upplevelsen. Mediebruk transmedialt berättande Matrix videoinstallationer av Annika Wik

14. Upplysning. Social upplysning informationsspridning USA och Sverige fram till 1950-talet av Marina Dahlquist

15. Mediala metaforer: en historisk betraktelse av Jan Olsson

Utgivna titlar i introduktionsserien:

Design – en introduktion av John Heskett.

Design för hållbar utveckling – en introduktion
av Ann T

Läs mer om Film Och Andra Rörliga Bilder – En Introduk…...


Sök bästa pris på Film Och Andra Rörliga Bilder – En Introduk… hos: