Design och konst D. 1 : Texter före 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:1

Design och konst D. 1 : Texter före 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:1

Kairos 8:1. Kairos nr 8 är pga det stora omfånget uppdelat på två volymer, del 1 och del 2, där del 1 innehåller texter före 1960 och del 2 texter efter 1960. Fackredaktör för båda volymerna är Torsten Weimarck. Ur innehållet i del 1: Introduktion av Torsten Weimarck Jean le Rond dAlembert: ur utgivarnas förord till encyklopedien Översättning av Jonas (J) Magnusson Denis Diderot: Konst. Översättning av Jonas (J) Magnusson Johann Wolfgang von Goethe: Konst och hantverk. Översättning av Tobias Dahlkvist Gottfried Semper: Ur Vetenskap, industri och konst. Översättning av Thomas Karlsohn William Morris: Dagens konst och hantverk. Översättning av Leif Hasselgren Alois Riegl: Inledning till Stilfrågor. Översättning av Tobias Dahlkvist Frank Lloyd Wright: Maskinens konst och hantverk. Översättning av Leif Hasselgren Walter Gropius: Ur Bauhausmanifestet. Översättning av Thomas Karlsohn Walter Gropius: Ur Den nya arkitekturen och Bauhaus.Översättning av Thomas Karlsohn Herbert Read: Några historiska och teoretiska aspekter på problemet. Översättning av Leif Hasselgren I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell, Kungl. Konsthögskolan, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå. Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan. Skriftserien Kairos används som kurslitteratur vid högskolor och universitet ochgenom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien, somkommer att omfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer Kairos nr 13, Koreografier och under hösten Kairos nr 14, Ljudkonst), varav två dubbelvolymer, säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.

Läs mer om Design och konst D. 1 : Texter före 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:1

Design och konst D. 1 : Texter före 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:1

Konst & Musik

Hitta Design och konst D. 1 : Texter före 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:1 även hos:
Rulla till toppen