Den svårfångade reflektionen

Den svårfångade reflektionen

Vilken är skillnaden mellan att fundera och att reflektera? Författarna till denna bok söker svar på frågan om reflektionens innebörd och hur den kan bidra till att människor bättre kan hantera tänkbara frågeställningar och problem de ställs inför. Den reflekterande verksamheten kan liknas vid en detektivs arbete med att avtäcka ett brottsligt sammanhang. Förövaren döljer sig, gömmer sig och spelar detektiven ständiga spratt. Förövaren i detta sammanhang är de livets nycker som försvårar och förhindrar förståelsen av vår existens och möjligheterna att nå våra mål. Detektiven rör sig på en slingrande väg utan att veta vem som är förövaren – och kanske inte ens vilket brott som utreds. En central del av reflektionen utgörs av att hantera skillnader. I boken berörs likheter och skillnader inom och mellan olika uttrycksformer – bilder, berättelser, drama, dans och det verbala blir en del av reflektionen. Bitarna ska passas ihop och vi måste bryta upp dem gång på gång för att finna andra kombinationer med vars hjälp vi får syn på vårt sammanhang på nya sätt. Reflektion är ett pussel som läggs inte bara en gång, utan som bryts upp och läggs om gång på gång. Den svårfångade reflektionen vänder sig särskilt till högskolelärare och studerande, som i skilda sammanhang ständigt möts av krav på reflektion. Boken syftar till att fylla tomrummet efter uteblivna beskrivningar av vad reflektion egentligen innebär. I sin helhet ger den exempel på reflekterande processer och försöker – trots att reflektionen är så svårfångad – närma sig metoder för hur en människas reflektion kan utvecklas och bli mer medveten och därmed ge henne makten över sitt tänkande. Inledningskapitlet finns att läsa under länken ’Ladda ner’ till höger.

Läs mer om Den svårfångade reflektionen

Den svårfångade reflektionen

Psykologi & Pedagogik

Hitta Den svårfångade reflektionen även hos:
Rulla till toppen