Den besvärlige Gyllenkrok : överste Axel Gyllenkrok

Den besvärlige Gyllenkrok : överste Axel Gyllenkrok

Överste Axel Gyllenkrok Axel Gyllenkrok (18881946) var löjtnant vid Svea livgarde när det första världskriget bröt ut och han tjänstgjorde vid såväl vid infanteriet som flygvapnet och generalstaben. Det är inte osannolikt att många inom den svenska krigsmakten gärna sett att han aldrig blivit född. En kompromisslös sanningssägare är inte alltid omtyckt. Även hans motståndare kunde motvilligt medge att han var intelligent och hade en avsevärd viljekraft. Men till slut stod militärledningen inte ut med honom. Han sätt att med ett synnerligen grovt språkbruk kritisera sina officerare ledde till att han suspenderades 1938. Han var för stöddig för sitt eget bästa. Dock visar Gyllenkroks omfattande författarskap och hans insatser i olika kommittéer av vilka arbetet i 1930 års försvarskommission är mest känt att han var en av sin tids stora militära begåvningar. Den som kände Axel Gyllenkrok bäst var författarinnan Marika Stiernstedt och det är hon som i en artikel i Veckojournalen mest insiktsfullt karakteriserat den komplicerade person som Gyllenkrok var. Det blev både ris och ros. Trots olikheterna utvecklades en vänskap mellan friherrinnan och friherren. Göran Nilzén är docent i historia och var i många år verksam vid Riksarkivet och som huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon. Bosatt i Stockholm. Han har tidigare utgivit Carl Gyllenborg en frihetstida hattpolitiker (2007) Flygare i Sverige (2009) Stridsflygarna jaktpiloter under första och andra världskriget (2010) samt Adolf Galland legendarisk jaktpilot (2015).

Läs mer om Den besvärlige Gyllenkrok : överste Axel Gyllenkrok

Den besvärlige Gyllenkrok : överste Axel Gyllenkrok

Biografier & Memoarer

Hitta Den besvärlige Gyllenkrok : överste Axel Gyllenkrok även hos:
Rulla till toppen