Category management för inköp : en strategisk metod för maximering av företagets lönsamhet

Category management för inköp : en strategisk metod för maximering av företagets lönsamhet

På senare år har Inköp i allt större utsträckning kommit att bidra till företagens lönsamhet, där category management varit den enskilt största bidragsfaktorn. Category management är en strategisk ansats som används för att förstå marknader, analysera spend och implementera nya innovativa leverantörsstrategier. Därför har category management i stor utsträckning bidragit till att förändra Inköps roll, från att ha varit en taktisk och operativt inriktad funktion till att bli en strategisk process inom det värde­skapande företaget. Category management för inköp presenterar en stegvis process för effektiv implementering av category management, som kan tillämpas direkt i företaget. Boken innehåller praktiska exempel och konkreta verktyg som tydligt visar hur man: •  snabbt och tydligt analyserar komplexa sourcingsituationer •  förstår specifika marknader för olika spendkategorier •  optimalt tillämpar quick wins för omedelbara resultat  •  utvecklar och implementerar innovativa och kreativa categorymanagement-baserade strategier. Category management för inköp är nödvändig för alla som påverkas i arbetet med category management, oavsett om du är inköpare, kategoriledare, inköpschef, projektledare eller verksamhetschef. Boken är också värdefull för dig som arbetar som säljare – så att du bättre förstår hur strategiskt inköp fungerar och hur en modern inköpare tänker. ”För många har Category Management blivit synonymt med Jonathan O´Brien och hans bok. Detta är en av de bästa böckerna inom området som finns att tillgå, kanske den allra bästa!” Andreas Takacs, Utbildningschef Silf Competence – Sveriges Inköps- och Logistikförbund 

Läs mer om Category management för inköp : en strategisk metod för maximering av företagets lönsamhet

Category management för inköp : en strategisk metod för maximering av företagets lönsamhet

Ekonomi & Juridik

Hitta Category management för inköp : en strategisk metod för maximering av företagets lönsamhet även hos:
Rulla till toppen