Bild & form 4-6

Bild & form 4-6

Bild & Form ger dig noggrant genomtänkta och färdigställda arbetsplaner i ämnet bild som du tveklöst kan luta dig mot – en röd tråd som hjälper dig att stöda och leda barnen i deras bildspråkliga utveckling. En kunskapsstrukturerad undervisning i bildämnet behövs för att ge barnen en bra möjlighet att utveckla sitt bildspråk. Slut med lösryckta uppgifter! Bild & Form 1–3 används i första hand i årskurs 1–3 och Bild & Form 4–6 i årskurs 4–6. De båda böckerna har samma uppläggning. Allra bäst är naturligtvis att arbeta med materialet från åk 1 till år 6, men det är inte nödvändigt. Det går utmärkt att använda Bild & Form 4–6 även om eleverna inte fick undervisning enligt Bild & Form 1–3. De båda delarna kan användas separat. Bild & Form 1–3 och 4–6 är uppbyggda kring 12 olika teman. Varje lektion har ett tema och varje tema återkommer varje år, men den uppgift som är kopplad till temat är olika mellan åren. Båda böckerna inleds med en faktadel. Där presenteras och beskrivs de 12 teman som barnen kommer att arbeta med. Denna faktadel är ett stöd för läraren och innehåller all bakgrundsinformation man behöver för att kunna genomföra det aktuella lektionstemat. Därefter ges en lektionsplanering tema för tema, årskurs för årskurs: Ansikte Hösttecken Komposition Lera Tuscharbete Djupverkan och perspektiv Måla med alla färger Färglära Klipp och klistra Konsten att se Rita en människa Tryck på papper Samma teman används i båda böckerna för att ge kontinuitet och varje tema fördjupas sedan från år till år. Detta innebär att uppgifterna hela tiden är utmanande för eleverna, samtidigt som de använder de kunskaper de redan har för att lösa nya problem. När man arbetar med samma tema under flera år i rad är det viktigt att barnen inte bara utvecklar sitt kunnande om temat – de ska samtidigt få lära sig hur uppgiften kan lösas om den utförs i ett annat material och i en annan teknik. I Bild & Form baseras arbetsteknikerna på barnens bekantskap med olika material, och dessa tekniker blir alltmer avancerade med åren. Bildarbetet blir hela tiden meningsfullt och stimulerande. I lektionsplaneringen ges sedan konkreta förslag till hur lektionen kan läggas upp. Till varje lektion finns en lista med det material som behövs och information om hur lång tid man kan räkna med att uppgiften tar. Därefter beskrivs arbetsgången steg för steg.

Läs mer om Bild & form 4-6

Bild & form 4-6

Konst & Musik

Hitta Bild & form 4-6 även hos:
Rulla till toppen