Befria lärarna : en debattbok om pedagogik och politik

Befria lärarna : en debattbok om pedagogik och politik

Hur kan skolan bli en spjutspets mot framtiden? Vad är pedagogens egentliga uppdrag? Och hur ser politikens uppgift ut? Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. Politikernas uppgift är att sätta ramarna och skapa förutsättningarna för det uppdraget. I Befria lärarna en debattbok om pedagogik och politik sätter John Steinberg framtidens skola och framtidens lärande i fokus. John Steinberg är lärarfortbildare, fil dr i pedagogik och författare. Han har ett gett ut ett femtiotal böcker, bland annat Lektionen är helig och Hitta lärarnas guldstunder. Innehåll En personlig inledning Utgångspunkten Hur vet vi att vi har en bra skola? Vad är skolans syfte? Vad är skolans funktion? Förbättringspotential Varför detta fokus på skolan? Varför har inte alla skolreformer hjälpt? Varför gnälls det så mycket på skolan? Är vetenskapen lösningen? Hur styrs våra myndigheter och organisationer? Är den svenska skolan så annorlunda? Är krisen verkligen så stor som många tycks tro? Ska vi inte ha skolor som liknar andra skolor i världen? Är hemligheten balansen mellan det rationella och emotionella? Var kommer kontrollmodellerna ifrån? Undervisningen Är det sant att det är svårt att nå hjärtat via hjärnan? Vad är lärarens uppdrag? Kan makromesomikro-modellen ge vägledning? Gäller makromikro-modellen undervisningen också? Vad säger makromesomikro-modellen om skolutveckling? Kan man använda makromesomikro-modellen i politiken? Finns fler exempel på tänkande makromikro? Är val av metod så viktigt? Vad är förmedlingspedagogik? Vad är motivationspedagogik? Är processpedagogiken lösningen? Vad kan vi inte längre kontrollera? Vad är 5050-modellen? Vad ska man kontrollera? Har vi en statisk eller dynamisk kunskapssyn? Vad innebär metakognition? Är processpedagogik bara ett fint ord för flumpedagogik? Framtiden Vad är politikens uppdrag? Ska politiken också stå för trygghet? Ska gruppen verkligen vara viktigare än individen? Hur kan politiken underlätta professionsutveckling? Hjälper alla dessa projekt? Vilka är de olika rollerna och vem ska göra vad? Har individualisering gått för långt? Hur utformar vi skolor för vår nya tid? Kommer ny teknik att hjälpa oss? Sammanfattning Disciplinerade samtal Litteratur Om John Steinberg

Läs mer om Befria lärarna : en debattbok om pedagogik och politik

Befria lärarna : en debattbok om pedagogik och politik

Psykologi & Pedagogik

Hitta Befria lärarna : en debattbok om pedagogik och politik även hos:
Rulla till toppen