Bedömning som utvecklar : möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt

Bedömning som utvecklar : möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt

På senare år har formativ bedömning , eller bedömning för lärande , lyfts fram som en möjlig väg för att höja resultaten i den svenska skolan. Men vad innebär det förhållningssättet? Räcker det med att använda några enkla tekniker i klassrummet? Eller handlar det om att byta perspektiv och låta elevernas behov styra undervisningen? I den här reportageboken berättar lärare och elever om hur de arbetar med kontinuerlig bedömning av elevernas lärande. Skol- och utvecklingsledare som infört arbetssättet delar med sig av sina erfarenheter och forskare bidrar med aktuella rön. Klassrumsreportagen är hämtade från högstadiet och gymnasiet. Intervjuerna med forskare och experter ger däremot infallsvinklar på det övergripande förhållningssättet, som är relevant för alla årskurser och ämnen. Anders Jönsson, biträdande professor vid Högskolan Kristianstad, har skrivit inledningen. Boken vänder sig till lärare i grund- och gymnasieskolan samt till skolledare och lärarstudenter. Inspirerande läsning om formativ bedömning ges i denna bok. Du får många bra och tydliga exempel på vad formativ bedömning är utifrån erfarenheter från olika lärare och skolor. För att bli en framgångsfaktor krävs att arbetssättet förankras i skolledningen och att det görs utrymme för kollegiala samtal. Då kan det bli bedömning som utvecklar och som gör att eleven tar makten över sitt lärande. Ros-Marie Bengtsson högstadielärare i Ma, NO och Teknik I boken får jag som rektor stöd i hur jag kan tänka långsiktigt och implementera professionsutveckling. Ett stort plus är att klassrumsreportagen är hämtade ur både grundskolans senare år och gymnasiet, det ger ett bredare perspektiv samt en tillhörighet för läsaren. Boken ger en bra grund till kompetensutveckling både för skolledare och lärare i arbetet med bedömning, i att vända tänket . Ann-Charlotte Gavelin Rydman, rektor (gy) Innehåll Förord Inledning: Formativ bedömning för elevernas skull (Anders Jönsson) De fokuserar på målet (Tora Villanueva Gran) SO på Gunnesboskolan i Lund Exit pass som styr undervisningen (Lena Vestlin) Matematikundervisning och pilotstudie i Umeå Kamratbedömning ger kritisk blick (Carl-Magnus Höglund) Engelska på Fridaskolan i Göteborg Här skapar eleverna facit (Anna-Karin Hallonsten) Fysik på Tekniska gymnasiet i Stockholm Möjligheter och begränsningar (Lena Vestlin) Magnus Levinsson, Göteborgs universitet Att skapa motivation för lärande (Lena Vestlin) Christian Lundahl, Örebro universitet Bedömning en inkluderande process (Lena Vestlin) SO och specialpedagogik på Täby Enskilda Gymnasium Frågor som skapar aktivitet (Hasse Hedström) NO på Rålambshovsskolan i Stockholm<

Läs mer om Bedömning som utvecklar : möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt

Bedömning som utvecklar : möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt

Psykologi & Pedagogik

Hitta Bedömning som utvecklar : möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt även hos:
Rulla till toppen