Bättre kommunikation för fler investeringar. SOU 2018:56 : Delbetänkande från Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Bättre kommunikation för fler investeringar. SOU 2018:56 : Delbetänkande från Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige har ökat i betydelse under senare år. Utländska investeringar bidrar till att bygga upp ny produktionskapacitet, skapa nya jobb och driva på produktivitet och innovation i Sverige. Därför har utländska investeringar en stigande betydelse för Sveriges välstånd, tillväxt och sysselsättning. Utredningen har: identifierat och analyserat framgångsfaktorer för Sverige samt lokala och regionala styrkeområden, och analyserat den strategiska marknadsföringen av och kommunikation om Sverige och dess regioner som destination för utländska investeringar, samt samordningen kring varumärkesbyggandet. Över 70 myndighets-, organisations-, och näringslivsföreträdare och ett antal investeringsfrämjandeaktörer på nationell och regional nivå har intervjuats. Studiebesök på plats har gjorts i utredningens tre referensländer Nederländerna, Danmark och Finland och utredningen har även deltagit vid ett antal möten/konferenser bland annat med Team Sweden och Team Sweden Invest samt vid Business Swedens regionmöte för investeringsfrämjande. I samarbete med utredningen har Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) genomfört en enkätundersökning med utländska företag som investerat i Sverige under de senaste fem åren. Särskild utredare: Jan Larsson

Läs mer om Bättre kommunikation för fler investeringar. SOU 2018:56 : Delbetänkande från Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Bättre kommunikation för fler investeringar. SOU 2018:56 : Delbetänkande från Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Ekonomi & Juridik

Hitta Bättre kommunikation för fler investeringar. SOU 2018:56 : Delbetänkande från Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01) även hos:
Rulla till toppen