Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Hur bemöter man utagerande förskolebarn som slår eller biter andra barn? Hur kan pedagogerna nå fram till barn som har svårt att samspela? De här barnen behöver extra stöd och uppmärksamhet för att utvecklas optimalt men hur? Hasse Hedström har här intervjuat forskare och mött pedagoger i förskolan, vars insatser betyder mycket för de här barnens utveckling. Ambitionen har varit att fånga och förmedla några av de framgångsrika strategier som dessa pedagoger använder i vardagen. Boken vänder sig till dig som arbetar i förskola eller förskoleklass, är speciallärare, specialpedagog, skolledare eller lärarstuderande med förskolan som verksamhetsområde. Hasse Hedström, före detta chefredaktör för Lärarförbundets tidskrift Specialpedagogik, har tidigare skrivit böckerna L som i läsa, M som i metod om läsinlärning i förskoleklass och skola och Relationer, ramar och respekt så skapar lärare studiero i klassrummet . Innehåll Förord Inledning Cici Hoffman, förskollärare: Relationsskapande och seriesamtal blev framgångsrika byggstenar Martin Forster, psykolog och forskare: Att moralisera löser inga problem i förskolan Birthe Hagström, förskollärare och fil dr i pedagogik: Kunskap om anknytningsmönster hjälper pedagogen förstå barnet Kirseberg i Malmö: Anknytningspedagoger hjälper familjer som inte riktigt räcker till Helen Åkesson, förskollärare och anknytningspedagog: Möjlighet att möta barn och föräldrar på ett djupare plan Kirsebergs resursteam i Malmö: Barnet är inte illvilligt utan gör så gott det kan Lugnets skola i Hammarby sjöstad: CPS tar vara på barns förslag på hur problemen ska lösas Anna-Karin Andershed, fil dr och universitetslektor i psykologi: Inlärningspsykologiskt är positiv förstärkning den bästa metoden Pinocchiogruppen i Söderbärke: Strukturerat arbetssätt ringar snabbt in problemet Sektionen för resurs- och stödverksamhet, Linköping: Tanken är att vända på pedagogens bilder av barnet Förskollärare i Linköping: ICDP är ingen manual det är vi som är verktygen Ulrika Aspeflo, logoped och handledare: Det är inte ovanligt att personalen skuldbelägger andra Ann Engström, specialpedagog och handledare: En tillbakagång betyder inte att börja om från ruta ett Maria Johansson, förskollärare: Genom att få en annan människas perspektiv kan vi komma vidare Marita Andrä, förskollärare: Handledning har ändrat mitt förhållningssätt till barnen Ösbydalens förskola i Gustavsberg: Komet bygger relationer mellan barnet och pedagogerna Krabban, Skogslyckans förskola i Uddevalla: Slocknar stjärnglansen i ögonen är det dags att ingripa Förskolorna i Eskilstuna: Ett lösningsinriktat arbetssätt är att leta efter det som fungerar Tomine Lindell-Bagge, förskollärare och specialpedagog: Marte meo handlar om att

Läs mer om Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Psykologi & Pedagogik

Hitta Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass även hos:
Rulla till toppen