Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden

Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden

Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar också upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse. Enligt flera internationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS har svenska elevers resultat i läsförståelse sjunkit. Men vad är läsförståelse och varför sjunker resultaten? Och hur kan lärarna bli bättre på att undervisa i läsförståelse? Detta är utgångspunkten för Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse, där hon intervjuat fem svenska lärare om hur de ser på läsförståelse och bedömning, och jämfört dem med fem lärare i provinsen British Columbia i Kanada, som har signifikant bättre resultat än Sverige i PIRLS 2006. Barbro Westlund visar att lärarnas samtalsmönster (diskurser) i de båda länderna ser mycket olika ut. Skillnaderna finns också i vilket stöd de ger eleverna i läsförståelse, hur bedömningen görs och vilket syfte den har. Ländernas styrdokument hade stort inflytande på lärarnas synsätt, liksom hur de hade tillägnat sig forskning i praktiken. I slutkapitlet diskuteras också den nuvarande läroplanen (Lgr11) och dess betoning på elevers användning av strategier för läsförståelse i alla skolämnen och för elever i alla stadier. Att bedöma elevers läsförståelse vänder sig främst till studenter på lärarutbildningarna, skolledare och alla verksamma lärare som arbetar med eller intresserar sig för läsning och läsförståelse inom skolans sfär. Till boken hör en studiehandledning för sex utbildningstillfällen. Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet. Hon har även arbetat som klasslärare i svensk skola i 25 år. Se och hör Barbro Westlund i en intervju med SVT där hon reder ut begreppen kring läsning och läsförståelse, och vad man kan göra för att höja läsnivån i den svenska skolan. Läs Barbro Westlunds debattartikel på dn.se om hur elevers läsförståelse kan förbättras, eller en intervju där hon berättar mer om hur man kan arbeta med läsförståelse i skolan. Hon har även intervjuats i DN Insidans serie om högläsning för barn. Du kan också läsa Skolportens intervju med Barbro Westlund på ämnet läsförståelse. Vill du få djupare kunskaper i hur man kan arbeta med läsning och läsförståelse rekommenderar vi Skolsnacks podcast med Barbro Westlund, eller en föreläsning från UR/Kunskapskanalen i vilken Barbro Westlund berättar om läsförståelse i olika genrer. Se Barbro Westlund presentera sig själv och sin forskning i ett klipp från Stockholms universitet.  

Läs mer om Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden

Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden även hos:
Rulla till toppen