Återvinning i konkurs :

Återvinning i konkurs :

Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats. Återvinningsreglerna som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp är komplicerade och svårtillämpade. I denna bok analyseras dessa regler på ett klargörande sätt.Framställningen inriktas på de materiella reglerna om återvinning. I boken behandlas framför allt de i praktiken vanligaste fallen av återvinning såsom återvinning av betalningar i olika former säkerställanden i efterhand benefika transaktioner och av otillbörliga förfaranden. Vidare behandlas bl.a. det grundläggande ”nackdelskravet” och det närmare innehållet i återvinningspåföljden. Denna fjärde upplaga av boken har bearbetats med hänsyn till den utveckling som skett under det senaste decenniet.

Läs mer om Återvinning i konkurs :

Återvinning i konkurs :

Ekonomi & Juridik

Hitta Återvinning i konkurs : även hos:
Rulla till toppen