Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019

Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019

I den nya Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019 beaktas den senaste utvecklingen i Finlands byggnadsbestånd och Finlands Fastighetsförbunds nya tolkningar gällande ansvarsfördelningen. Nya trender gällande ansvarsfördelningen inom fastighetsunderhåll som t.ex. hur man blir av med skadedjur behandlas också. Boken anger mer specifikt hur underhållsansvaret för lägenhetens olika system delar och anordningar fördelas mellan bostadsaktiebolaget och aktieägaren. Ansvarsfördelningen har åskådliggjorts med rikliga teckningar. Denna ansvarsfördelningstabell för bostadsaktiebolag baserar sig på lagen om bostadsaktiebolag och den är utarbetad i samarbete mellan jurister och ingenjörer vid Finlands Fastighetsförbund och Kiinteistöliitto Uusimaa.

Läs mer om Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019

Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019

Ekonomi & Juridik

Hitta Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019 även hos:
Rulla till toppen