ZickZack 4 Skrivrummets Lärarhandledning

ZickZack 4 Skrivrummets Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utveckla eleverna före under och efter skrivandet genom att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll struktur och språkliga drag – och låta dem göra olika språkutvecklande övningar. Eleverna får på så vis de redskap de behöver för att lyckas med skrivandet av egna texter. Därutöver innehåller lärarhandledningen: 1) en sammanställning över olika texters syften struktur och språkliga drag 2) förslag på språkutvecklande övningar i meningsbyggande grammatik och stavning 3) facit till elevbokens övningar.I lärarhandledningen hänvisas till bilagor och ljudfiler. Bilagorna innehåller:1) språkutvecklande interaktionsövningar2) texttyperna som affischer 3) kort med skrivtips till de olika texttyperna 4) skrivutvecklingsmatriser.Från början fanns bilagorna och ljudfilerna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketet och består av nedladdningsbara filer. De går även att kompletteringsköpa separat.Är det första gången du köper något av ZickZacks lärarmaterial? Köp i så fall Lärarpaketen. Då får du med både lärarhandledning bilagor/kopieringsunderlag samt ljudfiler.

Läs mer om ZickZack 4 Skrivrummets Lärarhandledning

ZickZack 4 Skrivrummets Lärarhandledning

Psykologi & Pedagogik

Hitta ZickZack 4 Skrivrummets Lärarhandledning även hos:
Rulla till toppen