Visions 1

Visions 1

Visions har genomgående inslag i form av repetition självtext och reflektionsövningar säkrar inlärningsprocessen. Varje del består av en allt-i-ett-bok där facit och elev-cd ingår samt lärarhandledning och cd-skivor för läraren. Elev-cd:n har ett urval av texter hörövningar och uttalsövningar. Boken ger råd om hur man kan arbeta på egen hand så att det både kan användas av elever som arbetar självständigt och i mera traditionella kurser. Visions förklarar ord uttryck och grammatik både på engelska och svenska vilket gör att man kan använda engelska som arbetsspråk. Materialet är anpassat till att fungera för elever med andra modersmål än svenska. Strukturen är lätt att överblicka och gör det enkelt att arbeta praktiskt. Det finns tydliga rubriker instruktioner färgmarkeringar och symboler så att man snabbt uppfattar vilka moment som övas och hur. Texter och hörövningar Texterna och hörövningarna speglar olika delar av den engelskspråkiga världen. De består av berättande texter dialoger sånger dikter och faktatexter. Ämnesområdena är varierade och vardagsnära och praktiska situationer är centrala. Språket är aktuellt modernt och lättbegripligt. Med hjälp av texterna och hörövningarna får eleverna ett bra stöd för att öva muntlig och skriftlig kommunikation. Facts ger information om förhållanden och företeelser i olika engelskspråkiga länder. Övningar Utgångspunkten för övningarna är kommunikation meningsfullhet kreativitet och autenticitet. Innehållet i grammatik fraser texter och hörövningar följs upp och övas. Follow-up är friare tal och skrivövningar. Uttal språkrytm och fonetik kommer in i Pronunciation Jazz chants och Reading aloud . För att befrämja kommunikation föreslås arbete i par eller grupp men övningarna är uppbyggda så att elever andra studieformer kan arbeta på egen hand. Eleverna får också möjligheter att uttrycka egna erfarenheter. Många inslag uppmuntrar till reflektion där eleven får ”lära sig att lära engelska”.Repetition och reflektion I slutet av varje kapitel finns genomgående en repetitionsdel Review som repeterar grammatik ord och fraser. I Learning log uppmuntras eleven att reflektera över vad han eller hon har lärt sig. Detta hjälper var och en att få en uppfattning om vad han eller hon behärskar och vad som eventuellt behöver repeteras. Lärarhandledning Varje lärarhandledning innehåller extra övningsmaterial test metodiska tips och kopieringsunderlag. Kartläggningsmaterial Vilken nivå befinner sig eleven på? Detta ger kartläggningsmaterialet svar på. Nivåtesten ger en överblick över elevens kunskapsprofil så man kan lägga upp den enskilda elevens lärande efter behov. Visions är ett nytt material som bygger på Keyword -serien.

Läs mer om Visions 1

Visions 1

Övrigt oklassificerat

Hitta Visions 1 även hos:
Rulla till toppen