Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 1 5-pack

Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 1 5-pack

I Fixa läsningen tränar eleverna på läsförståelse genom att använda olika läsförståelsestrategier som visualiseras av figurer så att eleverna enkelt kan ta dem till sig: Spågumman förutspår Detektiven reder ut oklarheter Reportern ställer frågor Cowboyen sammanfattar och Konstnären skapar inre bilder. Fixa läsningen består av en metodbok för läraren samt fem elevarbetsböcker. Varje arbetsbok innehåller både texter och övningsuppgifter Läs mer PEDAGOGISKA TANKAR I Fixa läsningen tränar eleverna på läsförståelse genom strukturerade lässamtal. Materialet utgår från de fyra strategier som RT-metoden bygger på. RT är en förkortning av Reciprocal Teaching (ömsesidig undervisning) och från början utarbetad på 1980-talet av läsforskarna Palinscar och Brown. I materialet får eleverna även bekanta sig med metoden QtA – Questioning the author Avsikten är att göra eleverna uppmärksamma på att det finns en författare bakom varje text och de lär sig att kritiskt granska texter. De strukturerade lässamtalen sker gemensamt i helklass grupp eller i par. När eleverna blivit väl förtrogna med en strategi är tanken att de på egen hand ska kunna träna strategin i materialets fem arbetsböcker. Självklart kan man också jobba med arbetsböckerna gemensamt eller i par. Målet är att eleverna sedan på egen hand ska kunna använda sig av läsförståelsestrategier i sin läsning. UPPLÄGG Metodbok – I Metodboken beskrivs tydligt genom konkreta tips och modellektioner hur läraren startar arbetet med att introducera en läsförståelsestrategi i taget. Eleverna tränar sedan på strategierna i gemensamma lässamtal. Här berättas sedan om hur man kan jobba praktiskt med de olika strategierna oavsett material samt hur arbetet med arbetsböckerna kan läggas upp. I Metodboken finns också en mängd kopieringsunderlag med bl.a. symbolbilder infoblad till föräldrar läxor och bedömningsmatriser. När läraren gått igenom och tillsammans med eleverna arbetat med en strategi får eleverna jobba i sina arbetsböcker: Arbetsbok 1 – här arbetar eleverna med strategierna Spågumman och Konstnären. Arbetsbok 1 har enkla texter och tydliga bilder. Arbetsbok 2 – här arbetar eleverna med strategierna Spågumman Detektiven och Konstnären. Arbetsbok 2 har längre texter med lite svårare ord och färre bilder. Arbetsbok 3 – här arbetar eleverna med strategierna Spågumman Reportern och Konstnären. Arbetsbok 3 har lite längre texter där läsaren även får träna sig att läsa mellan raderna och bortom raderna. Arbetsbok 4 – här arbetar eleverna med alla läsförståelsestrategierna i faktatexter Arbetsbok 5 -här arbetar eleverna alla strategierna i sagor och berättelser. Arbetsbok 4 och 5 har texter som kräver god läsförmåga. Om författarna Maria Södergren är lågstadie- och speciallärare. När hon läste specialpedagogik kom hon i kontakt med RT-metoden och har använt den med si

Läs mer om Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 1 5-pack

Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 1 5-pack

Övrigt oklassificerat

Hitta Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 1 5-pack även hos:
Rulla till toppen