Varför Västlänken?

Varför Västlänken?

Det har skrivits mängder av debattartiklar i pressen, men hittills ingen bok. ”Varför Västlänken?” råder bot på detta, en bok som på ett initierat och balanserat sätt analyserar nyttan med den planerade tågtunneln under Göteborg. Frågorna om vårt energiberoende, framtiden för solceller, vindkraft och potentialen för massbilism är inte ett oviktigt bakgrundsbrus – de är vitala pusselbitar inför beslut om infrastruktur som ska leva och göra nytta under många decennier. Dessa ämnen har därför getts ett stort utrymme i boken, innan den fokuserar på det lokala Göteborgsperspektivet och förutsättningarna för tågtrafiken kring rikets andra stad. Även om bokens slutsats är att Västlänken riskerar vara ett hinder för en tät och punktlig tågtrafik kring Göteborg försöker den inte svartmåla projektet. Tvärtom poängteras de starka sidorna med tunneln. I en framtid där bilismen har minskat i omfattning är potentialen för stationen i Haga god, Västlänkens betydelse – inte bara för kranskommunerna – utan även för boende i Storgöteborg lyfts fram. Det sägs inget ofördelaktigt om trängselskatten, att några träd offras eller att byggtiden blir stökig. De höga kostnaderna berörs över huvud taget inte. Kärnan i resonemanget om Västlänkens möjliga nytta utgörs av samspelet mellan tunneln och de båda anslutningarna ovan jord, där Olskroken är bland det mest komplexa och känsliga i Järnvägssverige och där Almedal i söder kommer att bli en underdimensionerad järnvägsknut. I den bästa av världar skulle dessa två vara oberoende och leva sina egna liv, men tunneln gör det motsatta och skapar en trio – Olskroken, Västlänken och Almedal – där mista nysning hos en av dessa riskerar att smitta de två andra. Författaren, Stellan Tengroth, har tidigare skrivit boken ’Tillväxt till döds’ och varit redaktör och medförfattare till antologin ’Att svära i kyrkan’, där den röda tråden är ett ifrågasättande av idén om fortsatt tillväxt på en planet med begränsade resurser. Med ett förflutet som trafikanalytiker på Trafikverket, och med arbetsuppgifter inom projekt Västlänken, har han förutsättningar som få att bedöma möjligheter och risker för tågtrafiken kring Göteborg.

Läs mer om Varför Västlänken?

Varför Västlänken?

Samhälle & Politik

Hitta Varför Västlänken? även hos:
Rulla till toppen