Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena – Om VFU och VFU-handledning

Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena – Om VFU och VFU-handledning

VFU-handledning i förskolan förutsätter engagemang tid särskild kompetens och medvetenhet om det egna yrkeskunnandet. I den här boken behandlar författaren handledaruppdraget och hantverket i handledningsprocessen utifrån forskningsstudier och annan handledningslitteratur och låter många handledares röster höras. Handledarens verktygslåda som består av olika handledarstrategier handledningssamtal samtalsfärdigheter dokumentationstekniker och handlingsplaner öppnas och granskas. Läs mer Vidare ges förskollärarens yrkeskunnande förskollärarutbildningen och VFU-organisationen en samhällelig och historisk inramning i relation till dagens mål- och resultatstyrning med ökat fokus på förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag. Bedömningsuppdraget och samverkan mellan handledare och förskollärarutbildningen diskuteras också som utvecklingsområden. Boken vänder sig till handledarutbildningar förskollärarstudenter handledare handledarnätverk och VFU-ledningsansvariga och kan även vara användbar för andra professionsområden där verksamhetsförlagd utbildning ingår. Om författarna Birgitta Hammarström Lewenhagen är fil. dr i förskoledidaktik och har mångårig yrkeserfarenhet av förskollärarutbildning och handledarutbildning vid Stockholms universitet.

Läs mer om Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena – Om VFU och VFU-handledning

Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena – Om VFU och VFU-handledning

Psykologi & Pedagogik

Hitta Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena – Om VFU och VFU-handledning även hos:
Rulla till toppen