Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Vad är användbar kunskap och hur formas den för att nå fram till dem som berörs? Författaren behandlar problematiken med att vetenskap är avhängig individers tänkande och rådande synsätt i samhället och hur det påverkar insatser för människor i behov av stöd. Betoningen ligger på kunskapsbildning i praktik, utbildning och forskning där kärnan utgörs av individens tänkande. Läs mer För att nå fram till människor måste kunskap byggas upp på många nivåer till ett kunskapssystem. Där ingår kunskaper om identitetsutveckling, betydelse av funktionsnedsättningar och diagnoser, förmåga till kommunikation och förståelse för hur verksamheter fungerar. Vägval och växande vänder sig till studenter inom psykolog- och socionomprogrammet, specialpedagoger och andra utbildningar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Om författarna Ingrid Liljeroth är psykolog och f.d. lektor i specialpedagogik, docent i pedagogik och biträdande professor i Strömstad akademi. Hon har forskat bland annat kring identitetsutveckling och funktionsnedsättningar och har utvecklat grunderna i ett förhållningssätt byggt på ett förståelseparadigm i praktik, utbildning och forskning. I en forskningsgrupp har hon medverkat i utvecklingen av ett idé-tanke-kunskapssystem om verksamma verksamheter.

Läs mer om Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Psykologi & Pedagogik

Hitta Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik även hos:
Rulla till toppen