Vägen till Riddarholmen 14 : en släkthistoria

Vägen till Riddarholmen 14 : en släkthistoria

Som ung präst kom Henrik Strindberg till Sundsjö i Jämtland 1741. Vid sidan av sin prästtjänst försörjde han sig själv och sin stora familj som sockenskomakare. Han förde en hård kamp inte bara mot en motsträvig stiftsstyrelse utan också mot de svåra nödåren och umbärandena vilket sannolikt bidrog till hans tidiga död. Medan de flesta av barnen fick tjänst hos bönderna skicka­des tolvårige Zacharias till deras gamla mormor majorskan Åkerfelt i Stockholm. Där blev han med tiden en aktad person som stadsmajor och stormästare i Aurora-orden. Vägen till Riddarholmen 14 är delvis skriven i fiktionaliserad form.

Läs mer om Vägen till Riddarholmen 14 : en släkthistoria

Vägen till Riddarholmen 14 : en släkthistoria

Litteraturvetenskap

Hitta Vägen till Riddarholmen 14 : en släkthistoria även hos:
Rulla till toppen