Vad är populism? : en essä

Vad är populism? : en essä

Populister överallt, till höger och till vänster, i Europa, i USA och i Latinamerika. Så ter sig det politiska landskapet i dag. Populismen drar fram som ett spöke. Men vem är egentlig populist? Alla som vänder sig mot etablissemanget, mot eliterna? Vad är skillnaden mellan vänster- och högerpopulism? Vad är ”folket” – och vem kan tala i dess namn? I denna högaktuella essä skisserar Jan-Werner Müller en teori om populismen som en otvivelaktigt antidemokratisk företeelse. Populisternas slagord är: ”Vi är folket!” Vad de menar är: ”Vi – och bara vi – representerar folket”. Därmed stämplas alla som tänker annorlunda, oavsett om det är motdemonstranter på gatan eller riksdagsledamöter, som illegitima, oavsett med hur många procent av rösterna en officiell representant har valts in i parlamentet. Alla populister är emot ”the establishment” – men alla som kritiserar eliter är inte populister. Populister är alltid antipluralistiska; den som motsätter sig dem och bestrider deras anspråk på att representera det ”äkta folket” hör automatiskt inte till detta folk. Och när populister får tillräcklig makt skapar de auktoritära stater som utesluter alla som inte hör dit. Mot bakgrund av sin analys av populismen föreslår Müller olika konkreta strategier för att bemöta populisters anspråk på att tala ”den tysta majoritetens” sak och därmed skydda liberala demokratier mot det populistiska hotet. Müller kombinerar politisk teori och historia i sin skarpa analys. Med exempel från Europa, USA och Latinamerika spårar han orsakerna till populismens framgång i våra dagar. Jan-Werner Müller är professor i statsvetenskap vid Princeton University. Han är författare till bland annat ’Demokratins tidsålder. Politiska idéer i 1900-talets Europa’. ’Bertolt Brecht formulerade följande sats: ’All makt kommer från folket. Men vart tar den vägen?’ Jan-Werner Müller, en av vår tids främsta statsvetare, har använt en stor del av sin forskning till att söka ge svar på frågan.’ /Olle Svenning i Aftonbladet ’Det är en akademisk bok, men med en angelägenhet för debatten som få. Det Müller beskriver är alldeles nödvändigt att förstå för att vi ska kunna förhålla oss till det på ett konstruktivt sätt, för populismen, inte minst den högerpopulism som är den som har störst genomslag just nu, kan i förlängningen verkligen hota våra demokratiska samhällsskick.’ /Torbjörn Elensky i SvD

Läs mer om Vad är populism? : en essä

Vad är populism? : en essä

Samhälle & Politik

Hitta Vad är populism? : en essä även hos:
Rulla till toppen