Utreder socialtjänsten för barnets bästa? Bedöm själv en anonymiserad utredning.

Utreder socialtjänsten för barnets bästa? Bedöm själv en anonymiserad utredning.

Media har avslöjat hur barn kan skiljas från en eller båda sina föräldrar utan orsak i vårdnadstvister och vid tvångsomhändertaganden. Varför? För att socialtjänsten inte gör rättssäkra utredningar. Istället är de osakliga och partiska. Media har även avslöjat att barn som borde tvångsomhändertas inte tvångsomhändertas. Trots att barnen är utsatta för vanvård, våld och sexuella övergrep. Varför? För att socialtjänsten inte gör rättssäkra utredningar. Många föräldrar protesterar över att socialtjänstens inte gör rättssäkra utredningar – istället är de osakliga och partiska.  Men socialtjänsten hävdar att deras utredningar är korrekta.  Vad är sant? Nu kan du själv avgöra om socialtjänstens utredningar är rättssäkra, om de är inriktade på att stödja människor och på att ta hänsyn till barnets bästa. För det kräver våra lagar och det tror många att socialtjänsten följer i sina utredningar. Nu kan du själv avgöra om det stämmer för i den här boken har vi anonymiserat en barnutredning som är representativ för de 24 utredningar vi granskat och i överensstämmelse med de över 400 utredningarna som experter granskat. En fördel är att boken pedagogiskt visar och förklarar hur vetenskaplig utredningsmetodik är nödvändig för utredningars rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet. Det är annars svårt att förstå.Detta gör vi utifrån ”Barnets bästa-kollen”, en särskilt framtagen granskningsmetod för socialtjänstens barnutredningar som är baserad på vetenskapen inom området. Dessutom lär du dig att själv avgöra om ett barns utredning är rättssäker eller inte med ”Barnets bästa-kollen”. Boken och Barnets bästa-kollen är en utmärkt gör-det-själv metod för alla berörda föräldrar, mor– och farföräldrar. Den är även viktig för alla kommunpolitiker som enligt lag har det yttersta ansvaret för sin kommuns socialtjänst. Förträfflig för advokater och domare i vårdnadstvister och mål om barnomhändertagande. Utomordentlig för ansvariga rikspolitiker, tjänstemän på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och socialstyrelsen. Boken är också värdefull kurslitteratur på socionomutbildningar samt ett hjälpmedel för journalister och för alla som vill få en snabb inblick i vad som krävs för att en socialtjänsts barnutredning ska uppfylla ett minimum av rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet.

Läs mer om Utreder socialtjänsten för barnets bästa? Bedöm själv en anonymiserad utredning.

Utreder socialtjänsten för barnets bästa? Bedöm själv en anonymiserad utredning.

Samhälle & Politik

Hitta Utreder socialtjänsten för barnets bästa? Bedöm själv en anonymiserad utredning. även hos:
Rulla till toppen