Det är demokratin, dumbom!

Det är demokratin, dumbom!

DET ÄR DEMOKRATIN, DUMBOM!En alternativ utrikeslinje för Sverige och EU träder fram i Per Ahlmarks bok. Den bygger på demokratins värden och mirakel. Fria länder bör hålla samman. Diktaturerna ska stegvis försvagas. Boken belyser FN:s förfall och Kofi Annans nonchalans inför folkmord. Ahlmark skildrar den region som inte nåtts av vår tids liberalisering: arabvärlden. Han visar att Sveriges och många västländers likgiltighet inför Iraks befrielse är en form av ’omvänd rasism’. Och den islamska fundamentalismen är vår tids tredje totalitära rörelse, efter kommunismen och nazismen.IRAK står ofta i centrum av den här boken. Tortyren och mördandet under Saddam. Befrielsen genom kriget på våren 2003. Letandet efter vapen för massförstörelse. Och senare kampen om freden: kan Irak bli en demokrati?Ahlmark varnade i mer än tjugo år för Saddam. Nu visar han hur en liberalisering av Irak kan inleda en ny era i Mellersta Östern. Han fördömer EU:s och Sveriges likgiltighet inför irakiernas frihet och visar hur lättlurad Hans Blix har varit.Kampen om Irak är den viktigaste efter kalla kriget. Antiamerikanismen i dag är liksom antisemitismen en vidskepelse som ökar explosionsartat i både Västeuropa och arabvärlden. Den islamska fundamentalismen har blivit ett snabbt växande hot mot västvärldens fria nationer och mot de muslimska staterna.Som kolumnist i Dagens Nyheter har Per Ahlmark fört kravet på motstånd mot tyrannier in i centrum av svensk debatt. Boken rymmer också 63 artiklar som visar hur idéer om politisk frihet påverkar vår syn på länder, konflikter och personer. Ahlmark avslöjar likheterna mellan vänster- och högerextremister. Han dröjer i beundran för sina förebilder – de som med lidelse försvarat liberala värden.DET ÄR DEMOKRATIN, DUMBOM! ställer sig mitt i kampen om terrorism, antisemitism och antiamerikanism. Bokens analyser växer till ett manifest för friheten. Per Ahlmark (f 1939) – i dag författare och kolumnist i Dagens Nyheter, förr riksdagsman, partiledare och vice statsminister. Under 45 år har han belyst och fördömt många slags diktaturer och extrema läror. På senare år har han utgivit debattböcker, diktsamlingar, brevväxlingar och en roman. Sen 1990-talet har Per Ahlmark föreläst världen över om idéer som leder till förtryck och terror. Han grundade Svenska Kommittén Mot Antisemitism och Vänskapsförbundet Sverige-Taiwan.

Läs mer om Det är demokratin, dumbom!

Det är demokratin, dumbom!

Samhälle & Politik

Hitta Det är demokratin, dumbom! även hos:
Rulla till toppen