Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss frågan vad de betyder specifikt för förskolan. I den här boken beskriver Christian Eidevald och Ingrid Engdahl utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag: omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Läs mer Den här produkten består av bok eller bok och filmer. Förskolan omfattar temaarbete, projekt, lek och många andra aktiviteter och situationer, planerade eller spontana. För att få alla delar att fungera och samverka behöver det vara tydligt att samtliga anställda gemensamt arbetar med utbildningen, men också att förskollärare har ett specifikt uppdrag att bedriva och leda undervisningen. Förskolans ledning ansvarar för att organisera förutsättningarna så att det målinriktade arbetet möter varje barn på bästa sätt. Utifrån sina intressen, erfarenheter och möjligheter ska varje barn ges möjlighet till utveckling och lärande i relation till de målområden, normer och värden som är beskrivna i läroplanen. Utbildning och undervisning i förskolan beskriver – utifrån en helhetssyn på barn och barns behov – hur utforskande, lek, skapande, förundran, fostran, utveckling och lärande är integrerade processer som pågår när och var som helst, särskilt när barn har roligt och får koncentrera sig på sådant de är intresserade av. Distansfortbildning med Christian Eidevald och Ingrid Engdahl på din förskola Förenkla och effektivisera implementeringsarbetet med den nya läroplanen. Köp vårt fortbildningspaket anpassat för fyra APT-tillfällen och gör implementeringsarbetet enkelt, effektivt och givande. Bok, filmer och diskussionsfrågor köps tillsammans som ett paket via Kundservice eller Läromedia. Du får: – boken ’Utbildning och undervisning i förskolan’ – 4 filmer – många diskussionsfrågor Upplägget är enkelt: Titta på första filmen och läs därefter de angivna avsnitten i boken. Diskutera sedan innehållet med dina kollegor utifrån diskussionsfrågorna. Som avslutning tittar ni på nästa film. Önskar ni ytterligare böcker går det också bra att köpa dem separat. Upplägg och innehåll: Del A: Uppdrag, Utbildning och Undervisning Del B: Omsorg, lek, demokratifostran och skapande är komponenter i förskolan Del C: Vem gör vad i organisationen när undervisning syftar till förändring? Del D: Framåtblick – hur får vi det att hända i ett redan komplext och mångfacetterat arbete? Om författarna Christian Eidevald och Ingrid Engdahl är docenter i förskoledidaktik respektive barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Båda har stor erfarenhet av förskola och förskoleforskning, både nationellt och internationellt. De deltog aktivt i arbetet inför Lpfö18.

Läs mer om Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Psykologi & Pedagogik

Hitta Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling även hos:
Rulla till toppen