Ur majoritetens perspektiv

Ur majoritetens perspektiv

Svenskans ställning i Finland hänger på en välvillig inställning hos den stora finskspråkiga majoriteten. Hur långt sträcker sig denna välvillighet och vad förklarar att vissa ställer sig negativare till Finlands tvåspråkighet än andra? I denna antologi tar sig tolv forskare an detta relativt outforskade område. Studierna bygger på två omfattande enkäter från 2014 som förutom demografisk bakgrund också mätte attityder till olika aspekter av svenskans relevans. Boken undersöker olika förklaringar till åsikterna utifrån faktorer såsom kön ålder språkkunskaper partiideologi mellanmänskligt förtroende och personlighetsdrag samt personliga kontakter. Dessutom studeras partiernas och väljarnas åsikter i språkfrågan i riksdagsvalet 2015 samt riksdagsdebatten 2014 om den obligatoriska skolsvenskan. Antologin lyfter även fram dagens språkklimat pejlad ur de svenskspråkigas syn och presenterar potentiella strategier för att garantera svenskans ställning i framtiden.

Läs mer om Ur majoritetens perspektiv

Ur majoritetens perspektiv

Samhälle & Politik

Hitta Ur majoritetens perspektiv även hos:
Rulla till toppen