Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study

Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study

Undervisningens kvalitet och hur den ska förbättras har kommit i fokus i debatten om skolan. Ofta diskuteras generella lösningar, till exempel att lärarnas förväntningar på eleverna måste höjas. Undervisning har emellertid alltid ett konkret innehåll och genomförs med specifika grupper av elever. Därför måste förbättring av undervisning alltid utgå från såväl det specifika innehållet som de specifika eleverna. Undervisning är lärares professionella verksamhet. Den kan inte standardiseras eller mekaniseras utan måste planeras och genomföras i relation till och i interaktion med den specifika kontexten. I detta arbete behöver lärare kunskaper och teoretiska redskap för att problematisera, analysera och utveckla verksamheten. En långsiktig och hållbar utveckling av lärarnas professionella kunskapsbas förutsätter en stegvis och systematisk kunskapsutveckling. I den här boken visas hur en lärardriven och praktiknära forskning kan bidra till att utveckla kunskaper och redskap som kan utveckla undervisningen. Författarna ger exempel på hur forskning kan bidra till att belysa undervisning och lärande på ett sätt som har direkt relevans för lärarnas undervisning. Ingrid Carlgren (red.) är professor emerita vid Stockholms universitet och är knuten till forskarskolan i Learning study. Heléne Bergentoft är fil.lic. i pedagogiskt arbete och doktorand i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Helena Eriksson är fil.lic. och doktorand vid Stockholms universitet. Inger Eriksson är professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori vid Stockholms universitet. Patrik Johansson är fil.lic. i historiedidaktik och doktorand vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Clare Lindström är fil.lic. och arbetar som universitetsadjunkt i språkdidaktik vid Jönköping University. Anna Lövström är specialpedagog och fil.lic. i didaktik med inriktning mot matematik. Joakim Magnusson är fil.lic. och universitetsadjunkt i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Ulla Runesson är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Jenny Svanteson Wester är fil.lic. och doktorand vid Göteborgs universitet. Anja Thorsten är fil.lic. i didaktik, doktorand i pedagogik och lärarutbildare vid Linköpings universitet. Malin Tväråna är fil.lic. och doktorand vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Läs mer om Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study

Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study

Psykologi & Pedagogik

Hitta Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study även hos:
Rulla till toppen