Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik

Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik

Hur kan undervisning i olika utbildningar förstås och utvecklas? Boken är en uppskattad storsäljare som utmanar och inspirerar lärare att utveckla sin undervisning och befrämja elevers lärande! Förutom revideringar av tidigare upplaga innehåller upplaga nr 6 även den engelska artikeln ’Visible Teaching’. Undervisning är en komplex aktivitet men går, enligt vår uppfattning, att beskriva, analysera och förstå. Kvaliteten på undervisning är beroende av lärares kompetenser, lärarskicklighet är kunskapsgrundad. Utbildning bedrivs inom många områden i samhället och vi tror att många yrkesgrupper har användning av grundläggande didaktiska kunskaper för planering, genomförande och värdering av olika undervisningsuppdrag. Syftet med boken är att ge verktyg för planering och analys av undervisning. Lärarutbildning omfattar såväl universitetsförlagda kurser som verksamhetsförlagd utbildning. För att integrera dessa delar presenteras didaktiska begrepp och modeller som kopplas till konkreta undervisningsexempel. Vår beskrivning av kunskapsområdet didaktik är koncentrerad och generell och bör därför följas av fördjupningar inom olika ämnen och utbildningsområden.Boken används i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och ämnesdidaktiska kurser, i handledarutbildning och kompetensutveckling av verksamma lärare samt i pedagogik på grundnivå. Vi hoppas att boken kan inspirera lärare på olika nivåer inom olika utbildningar att utveckla sin lärarskicklighet. Visible Teaching. Perspectives on Teaching and Teaching Competence Professional development in teaching, based on science and proven experience calls for professonal language. In this article, teaching and the complexity of teacher work are analysed to make teaching visible. General concepts and models for analysis are essential for reflection on teaching and for developing the teacher profession. Teachers are expected to integrate and implement many aspects of teaching in practice. Visible Teaching takes the teachers point of view, where the relation; student, content, teacher and intentions are essential. Three general teacher competencies are presented, didactic competence distingues teachers from other professions related to human development and learning. Teacher practice is framed and dependent of context and conditions at hand, necessary in analysis and reflection on teaching.

Läs mer om Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik

Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik

Psykologi & Pedagogik

Hitta Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik även hos:
Rulla till toppen