Typografins väg Vol. 1 : en guide för morgondagens typografer

Typografins väg Vol. 1 : en guide för morgondagens typografer

?Känsla, nedärvd tradition och förra seklets modernistiska erfarenheter är huvudingredienser i vår förmedling av konsten att hantera typografisk form. Men där finns även inslag som för tillbaka till såväl geometri som matematik. Marcus Gärde representerar en ny generation typografiskt engagerade. Han har, främst på egen hand men även i kontakt med likasinnade världen över, under senare år ägnat stor möda och kraft åt att söka upp de geometriska och även matematiska kunskaper som en gång var vägledande för den skrivna och senare den tryckta bokens formgivning. Resultaten presenteras utförligt i Typografins väg och gör denna bok till en intressant och viktig del av vår väg till typografin?Håkan Lindström, Tidigare professor vid Konstfack och Grafiska Institutet, Stockholms Universitet?Marcus Gärde är för typografiutbildningen på Berghs som vad Peter Saville betydde för mängder av unga formgivaradepter under 80-talet. Marcus ser till att väcka entusiasmen, intresset och ge mycket kunskap kring det stora men viktiga typografiområdet. Med Typografins väg säkras den höga nivån och känslan för god typografi bland den kommande generationen formgivartalanger? Pål Petterson, Ämnesansvarig Grafisk design, Berghs School of Communication?Typografins väg av Marcus Gärde är en underbar vägvisare in i det snåriga typografiska landskapet. Man lockas in i den matematiska och filosofiska mystiken och njuter av hela denna typografiska resa. Speciellt när man blir vägledd av en så hängiven och kunnig guide som Marcus Gärde?Pia Forsberg, Rektor, Forsbergs Skola?Typografins väg är likt ett: A som i Absolut, B som i Bibel, C som i Centrifug? Henrik Nygren, Art director, Henrik Nygren Design samt lektor, Visuell kommunikation, Beckmans DesignhögskolaDörren till typografins värld öppnade sig på vid gavel för Marcus Gärde när han år 2003 blev tillfrågad att undervisa i grafisk formgivning på Forsbergs Reklamskola. Sedan han själv gått utbildningen i grafisk form på samma skola hade ett frö såtts och nu äntligen skulle det få näring att växa. I sin research uppmärksammade Marcus snart den stora skillnaden mellan hur vi historiskt sett definierat och använt oss av typografi och hur vi ser på begreppet idag. Skulle det vara möjligt att bygga en bro mellan den traditionella typografin och nutidens krav och tekniska förutsättningar? Typografins väg tog så form i en vilja att finna svaret på den stora frågan och en stark önskan att sprida kunskap och erfarenhet i ämnet vidare till en större publik.I Volym I lyfter Marcus upp klassisk lära i typografi och visar hur den kan nyttjas till sin fulla potential med hjälp av dagens verktyg och kunnande. Han fördjupar sig även i såväl läran att skapa gridsystem för hand med endast penna, linjal och passare, som i färglära och layoutkunskap med utgångspunkt i hur vi uppfattar och bearbetar information.Marcus Gärde är idag kursansvarig i typografi på Berghs School of Communication samt ansvarig för seminarier och föreläsningar i

Läs mer om Typografins väg Vol. 1 : en guide för morgondagens typografer

Typografins väg Vol. 1 : en guide för morgondagens typografer

Konst

Hitta Typografins väg Vol. 1 : en guide för morgondagens typografer även hos:
Rulla till toppen