Frans Josef – kejsare i katastrofernas tid

Frans Josef – kejsare i katastrofernas tid

Röster om boken: ’Men nu det viktigaste, det som finns mellan pärmarna, som har visat sig vara bland det allra bästa jag har läst om det märkliga habsburgska riket – en europeisk stormakt som upphörde att existera för drygt 100 år sedan – och dess mest kände härskare kejsar Frans Josef som styrde detta imperium i 68 år, fram till sin död 1916. Mina förväntningar på boken var inte stora när jag öppnade den, men den slog knockout på mig. Alla som är intresserade av europeisk historia och hur efterdyningarna av händelser som ligger ett sekel tillbaka i tiden ännu påverkar centraleuropeisk politik och delar av EU borde skaffa sig ett exemplar av denna bok.’ -Niclas Sennerteg i Borås Tidning ’så man har ett fantastiskt tillfälle att lära sig mycket om detta stora kejsardöme, hur det gick under och varför, om man läser Joseph Roths underbara roman och sen den här jättefina biografin över kejsar Frans Josef också …’ – Gunnar Bolin i P1 Kultur, Sveriges Radio (om litteraturåret 2018, 14 december) ’med stor insikt om det väsentliga, säkert omdöme och njutbar stil har han [Ulf Irheden] lyckats med att på relativt begränsat utrymme få med en hel epok. Boken tillhör helt enkelt de allra bästa jag läst i ämnet.’ – Richard Swartz, författare och utrikeskorrespondent Utgivningen sammanfaller med 100-årsminnet av första världskrigets slut och dubbelmonarkin Österrike-Ungerns fall. Illustrerad med foton från Österrikiska nationalbibliotekets arkiv samt kartor. Formgivning och sättning: Håkan Lindgren. I otaliga skolor, offentliga lokaler och restauranger – från Innsbruck i väster till Lviv i öster, från Prag i norr till Dubrovnik i söder – hängde hans porträtt. Under 68 år styrde han Österrike-Ungern, det väldiga riket i Europas mitt. Generationer kom och gick, världen förändrades – och Frans Josef regerade vidare som om det inte fanns någon bortre gräns. Men det gjorde det, förstås. Gammal och trött dog han 1916, mitt under det världskrig som han i hög grad var medskyldig till. Att rikets sammanbrott väntade runt hörnet, att klockan snart skulle klämta för huset Habsburg – den dynasti som länkat Centraleuropas öden under 650 år – kunde väl ingen riktigt ana då. Under Frans Josefs styre duggade de politiska katastroferna tätt. Det mångnationella riket ställdes inför stora utmaningar i nationalismens tidevarv. Men det fanns också ljusare sidor. Tack vare det liberala samhällsklimatet framstod Wien kring sekelskiftet 1900 som en av Europas ledande kulturmetropoler. Med kejsaren som utgångspunkt levandegör denna bok en hel epok. Vi anar prakten i Schönbrunns salar men också stanken i Wiens kloaker där de fattigaste sökte skydd. Redogörelser för den politiska utvecklingen varvas med kultur- och militärhistoriska perspektiv. Det är en berättelse om vårt södra närområ

Läs mer om Frans Josef – kejsare i katastrofernas tid

Frans Josef – kejsare i katastrofernas tid

oklassificerat, Övrigt

Hitta Frans Josef – kejsare i katastrofernas tid även hos:
Rulla till toppen