Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare

Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare

I dagens Sverige finns ca 1.6 miljoner individer med utländsk bakgrund. De har, allmänt sett, ett större behov av stöd från olika sociala och vårdande institutioner jämfört med personer med helsvensk bakgrund. Författarna till denna antologi belyser ett antal kunskapsområden som är speciellt viktiga för psykologer och socialarbetare att känna till i mötet med människor med annan kulturbakgrund. Här beskrivs således invandringens historia i Sverige samt vad det innebär att leva och bo i ett nytt samhälle och en ny kultur. Mer specifikt belyses i de olika kapitlen bland annat invandrares syn på försörjning och yrkesval samt familjebildning. Den äldre invandrarens situation tas upp liksom barnets problematik i den traumatiserade familjen. Kontakten med myndigheter och olika behandlande institutioner får särskild uppmärksamhet, exempelvis problem som kan uppkomma när man arbetar med tolk, vad som är viktigt att tänka på i samband med diagnos av psykiska funktioner hos människor med annan kulturell bakgrund samt vad olika former av diskriminering innebär. I boken behandlas också religionens betydelse och innebörd, speciellt beskrivs islam och hur individer med värderingar från muslimska kulturer kan reagera i mötet med svensk sjukvård. Boken är skriven av författare med stor erfarenhet och kunskap inom sina områden. Den har en unik bredd som gör den till självklar kursbok för blivande psykologer och socialarbetare. Carl Martin Allwood är professor i psykologi vid Lunds universitet. Hans forskningsområden inkluderar kognitionspsykologi och kunskapsantropologi. Elsie C Franzén (tidigare Söderlindh) är docent i pedagogik, leg psykolog och leg psykoterapeut med specialistkompetens i pedagogisk psykologi. Hon har tidigare bl a utgivit Invandringens psykologi , Natur och Kultur 1984. Nader Ahmadi är fil dr i sociologi och lektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Han har bl a redigerat och medverkat i Ungdom, kulturmöten, identitet , Liber 1998. Kjerstin Almqvist är leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Hon är chef för FlyktingCenter i Karlstad. Hon har tidigare givit ut bland annat Flyktingbarn , Liber 1990. Anders G Broberg är docent i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut. Lektor vid Göteborgs universitet och forskningspsykolog vid BUP, Barn och ungdomspsykiatrin vid Drottning Silvias sjukhus, Göteborg. Eva Nyberg är fil dr i pedagogik och leg psykolog. Hon arbetar med flyktingbarn inom Stockholms läns landsting. Erik Olsson är fil dr i socialantropologi. Han forskar och undervisar om invandrare vid Södertörns högskola. Åke Sander är fil dr i praktisk filosofi och docent i religionsvetenskap. Han är föreståndare för och forskare vid Centrum för studier av kulturkontakt och internationell migration vid Göteborgs universitet. Charles Westin är socialpsykolog, prof

Läs mer om Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare

Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare

Samhälle & Politik

Hitta Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare även hos:
Rulla till toppen