Träna ditt minne

Träna ditt minne

Minnesträna med Hjärnladyn Hjärnan är plastisk och upphör aldrig att lära, det vet vi vid det här laget. Men hur är det med minnet? Hur ska vi i en tid med mängder av supersnabb information kunna ta in, sålla och sortera och dessutom minnas det vi lärt oss?  I sin nya bok Träna ditt minne har pedagogen Jenny Åkerman utarbetat 4 tekniker och 28 metoder för minnesträning och studieteknik som passar alla mellan 15 och 115.  De 4 basteknikerna är: 1. Snabbläsning  2. Minnesträning  3. Mindmapping  4. Presentationsteknik Under varje teknik beskrivs 7 olika metoder. Genom roliga och smarta övningar och visualiseringstekniker lär du dig på ett interaktivt sätt bland annat att  söka och välja ut rätt information  processa faktainnehåll  lära dig saker och ting utantill  halvera tiden du lägger på läsning  sortera och arkivera information i hjärnan  presentera material på ett medryckande sätt  framstå som kunnig och påläst  minnas vad människor heter  få människor att minnas vad du heter Förutom metoder och övningar innehåller Träna ditt minne informativa texter om hur hjärnan fungerar, varför förvirring är någonting bra och vikten av att ha humor. Den mänskliga rösten, av författaren kallad det osynliga kroppsspråket , är också betydelsefull när det gäller att förmedla kunskap, och därför finns här både röstfakta och övningar. Ett särskilt kapitel handlar om särbegåvade elever, vilka ofta tappar greppet om sina studier när allt större krav ställs på förmågan att plugga på egen hand. Här beskrivs användbara tips och tekniker att ta till sig för både elev, förälder och lärare. Jenny Åkerman är högskoleutbildad pedagog och röstpedagog, och har i många år hållit uppskattade kurser, utbildningar och föreläsningar i snabbläsning, minnesträning och mindmapping. Som en av landets mest populära föreläsare vet hon också hur riktigt bra presentationer skapas. Jenny är talesperson för Mensa Sverige, som verkar för att främja och förmedla intelligens så att den kommer människor till godo, samt författare till boken Mycket hjärna (Natur & Kultur, 1:a uppl. 2011).

Läs mer om Träna ditt minne

Träna ditt minne

Psykologi & Pedagogik

Hitta Träna ditt minne även hos:
Rulla till toppen