TitaNO teknik

TitaNO teknik

TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna har TitaNO innehållsfrågor fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. I lärarmaterialet finns kommentarer till bokens olika kapitel svar och kommentarer till arbetsuppgifterna och förslag till större praktiska uppgifter. Innehåll i TitaNO Teknik: Kapitel 1 Från idé till produkt: I kapitlet får eleverna ta del av hur en ny produkt skapas från idé på skrivbordet till praktisk användning i verkligheten och slutligen hur produkten avslutar sin livscykel genom återvinning eller återanvändning.   Kapitel 2 Apparater omkring oss: I våra hem har vi massor av apparater som styrs elektriskt eller elektroniskt. Att förstå deras funktion är väsentlig teknikkunskap och i kapitlet får eleverna lära sig mer om hur några av våra vanligaste apparater fungerar. Kapitel 3 Kommunikations- och informationsteknik: Här ges en inblick i den snabbt växande digitala teknik som hittills försett oss med allt smidigare sätt att kommunicera med varandra.I kapitlet får eleverna kunskap om tekniska lösningar för t.ex. mobilsamtal nätverk programmering och datasäkerhet. Kapitel 4 Material och byggnader: Många av de tekniska lösningar som nämns i kursplanen kan kopplas till hur man bygger ett hus. I kapitlet får eleverna bland annat se hur man steg för steg bygger ett hus. Kapitel 5 Inblick i fabriken: Från det närliggande och småskaliga husbygget tar boken i detta kapitel klivet över till fabriken och dess krav på fungerande infrastruktur i samhället. Här får eleverna även möjlighet att tillämpa styrning med hjälp av programmering. Kapitel 6 Teknik i samhället: Med kommunen som utgångspunkt diskuteras de lösningar som tillgodoser ett samhälles behov av ändamålsenlig teknik. Kapitel 7 Teknikutveckling förr och nu: I ett avslutande kapitel blickar vi tillbaka och försöker samtidigt göra några nedslag där tekniken i framtiden kommer att spela stor roll. Författare till TitaNO Teknik är Johnny Frid som har mångårig erfarenhet som lärare läroboksförfattare och läromedelsproducent.

Läs mer om TitaNO teknik

TitaNO teknik

Fakta

Hitta TitaNO teknik även hos:
Rulla till toppen