Testosteron rex : myten om våra könade hjärnor

Testosteron rex : myten om våra könade hjärnor

VINNARE AV 2017 ÅRS ROYAL SOCIETY INSIGHT INVESTMENT SCIENCE BOOK PRIZE FÖR BÄSTA VETENSKAPSBOK Könshormonet testosteron brukar figurera flitigt i debatten om biologins betydelse för människan i allmänhet och könsskillnaderna i synnerhet – så flitigt att man nästan kan börja undra vad man inte skulle kunna förklara med dess hjälp. Psykologen Cordelia Fine kallar sin bok Testosteron rex just av det skälet. Och syftar på hela den numera välbekanta berättelse om kön och samhälle som väver ihop ett antal påståenden om evolutionen, hjärnan, hormonerna och vårt beteende till en till synes plausibel helhet. Varje gång vi diskuterar könsskillnadernas betydelse eller samhällets brist på jämställdhet menar sig Testosteron rex ha tolkningsföreträde. Det tolkningsföreträdet finns det emellertid allt starkare vetenskapliga skäl att ifrågasätta. Dagens evolutionsbiologiska forskning har nämligen kullkastat grundsatser som tidigare ansågs giltiga i hela djurriket, enligt vilka hårt kämpande, låginvesterande hannar konkurrerar om skygga, vårdande honor. Den naturliga könsordningen har istället visat sig vara överraskande mångfacetterad. Våra unikt mänskliga egenskaper komplicerar dessutom berättelsen om den sexuella selektionen. Och inte heller det omtalade sambandet mellan testosteronhalt och manligt riskbeteende håller streck: könsskillnaderna i riskbeteende är små och beror i hög grad på omständigheterna. Det här är en bok om verkligheten bortom Testosteron rex. ’Testosteron rex’ belönades 2017 med det prestigefyllda Royal Society Science Book Prize för årets bästa vetenskapsbok. ”Fine är en säker vägvisare när det gäller vetenskapen och klarar att skriva om komplexitet utan att bli obegriplig. När man har läst färdigt har hon helt och hållet skingrat all ens kvardröjande tillit till att hormoner påverkar vårt beteende på ett enkelt dosrelaterat vis.” /Sarah Ditum, Guardian ”Föreställningar om män och kvinnor är lika gamla som mänskligheten själv, men Fines roliga och vassa bok inger en förhoppning om att vi har hört Testosteron rex ryta för sista gången.” /Annie Murphy Paul, New York Times Book Review ”[Fine] demonstrerar på ett övertygande och underhållande vis att egenskaper som risktagande, tävlingsiver och förmågan att ta om hand inte – alla stereotyper till trots – är mer centrala för det ena könet än för det andra.” /Clara Moskowitz, Scientific American

Läs mer om Testosteron rex : myten om våra könade hjärnor

Testosteron rex : myten om våra könade hjärnor

Samhälle & Politik

Hitta Testosteron rex : myten om våra könade hjärnor även hos:
Rulla till toppen