Talangutveckling

Talangutveckling

Det finns både kontroversiella och motsägelsefulla teorier om vilka förutsättningar som krävs för att nå toppen inom idrotten. Är det nödvändigt att starta en elitsatsning tidigt för att bli riktigt bra? Vilket ansvar har föräldrar och ledare för barnens idrottande? Talangutveckling inleds med en diskussion om begreppet talang med ambitionen att besvara frågan ’Vad är talang?’. Begreppet talang används på olika sätt i olika idrotter. Det används ofta om idrottsutövare som kan prestera något speciellt. Men vad är en talang egentligen? Att upptäcka talanger kan vara en synnerligen vansklig uppgift och den försvåras ytterligare av flera olika faktorer. Många av de medfödda förmågorna är sådana som man inte kan upptäcka förrän sent i livet. Även om en person har fantastiska medfödda förmågor är det mycket möjligt att dessa först kommer fram sent i livet. Basketspelaren Michael Jordan är ett exempel på att detta även gäller inom idrotten. Som 17-åring blev han petad från collegelaget. Inte på grund av något fel, utan för att han var sent utvecklad och därför vid denna tidpunkt helt enkelt inte var tillräckligt bra. Detta exempel visar att de som försöker upptäcka talanger tidigare än i t ex 17-årsåldern, behöver stor kunskap och kompetens. Det är faktiskt nästan omöjligt att redan i 10-årsåldern identifiera dem, som senare blir idrottsstjärnor. Boken grundar sig på vetenskap i kombination med praktisk erfarenhet. Projektgruppen, med kopplingar till Team Danmark, bakom boken har använt relevant vetenskaplig dokumentation som grund för det praktiska kapitlet i boken. Men till skillnad från de teoretiska kapitlen stöder sig det praktiska kapitlet inte i alla delar på forskningsresultat, och kompletterar därför den vetenskapliga dokumentationen med erfarenhetsbaserad kunskap.

Läs mer om Talangutveckling

Talangutveckling

Sport & Fritid

Hitta Talangutveckling även hos:
Rulla till toppen