Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap tar upp en metod som steg för steg beskriver hur man söker, analyserar och värderar information om forskningsrön samt hur man presenterar resultatet. Det är den första metodboken på svenska om systematiska litteraturstudier skriven för det utbildningsvetenskapliga området. Kunskapstillväxten inom skolsektorn och den snabbt ökande utbildningsvetenskapliga forskningen gör det nödvändigt för dagens lärare, rektorer och forskare att kunna hantera nya forskningsrön och kritiskt värdera fakta. Med hjälp av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny evidensbaserad kunskap fås. Det kan ge svar på frågeställningar som: Finns det vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss undervisningsmetod eller åtgärd? Vad har visat sig vara mest effektivt? Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap riktar sig till studerande på lärarprogrammens grundutbildningar och magisterutbildningar inom utbildningsvetenskap, samt till yrkesverksamma lärare och andra personer inom skolsektorn.

Läs mer om Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame

Psykologi & Pedagogik

Hitta Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame även hos:
Rulla till toppen