Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i förskolan. I skollagen står att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Men vad innebär vetenskaplig grund? Och hur kan man systematisera dokumentationer och analyser på ett vetenskapligt sätt? Detta är frågor som författaren besvarar i boken. Läs mer Boken består av tre delar och är både teoretisk och forskningsanknuten, med fokus på förskolepedagogik. Den första delen beskriver förskolans förstärkta uppdrag, olika metoder för att arbeta med dokumentation och bedömning samt beskrivningar av två förskolors organisering av ett systematiskt kvalitetsarbete. Den andra delen utgår från förskolans praktik och beskriver hur filminspelning kan användas i detta arbete. Den tredje och sista delen ställer frågan vad en analys är, eller kan vara, utifrån forskning och förskolans förstärkta uppdrag. Boken avslutas med förslag på hur man kan organisera analysarbetet. I denna andra upplaga tar författaren även upp undervisning i förskolan, liksom hur styrningen av förskolans verksamhet alltmer kommit att ske genom kontroller och kvalitetsgranskningar. Författaren beskriver hur begrepp som utvärdering och utveckling delvis ges nya innebörder. Boken riktar sig dels till studenter på förskollärarprogrammet dels till förskollärare och förskolechefer som vill utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete. Om författarna Christian Eidevald är leg. förskollärare, lärarutbildare, fil.dr. och docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Han har även skrivit andra böcker, till exempel Anna bråkar! Att göra jämställdhet i förskola.

Läs mer om Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

Psykologi & Pedagogik

Hitta Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man? även hos:
Rulla till toppen