Svenska rum 2

Svenska rum 2

Svenska rum är en serie för de högskoleförberedande programmen. Svenska rum har arbetats fram med GY 2011 som guide och utgångspunkt. Svenska rum inspirerar och utmanar. Alla tre allt-i-ett-böckerna har en genomgripande tydliga struktur och helhet. Läs mer Utmärkande drag – GY 2011 som utgångspunkt – För studieförberedande program – Allt-i-ett-böcker – Tema-kapitel med fokus på mötet mellan språk och litteratur – Utdrag ur sakprosa och skönlitteratur – Kortare övningar löpande i kapitlen – Större slutövningar: Tala och Skriva – Poesiverkstäder och Språkrutor – Guldsidorna: uppslagsdel med genomgång av analysmetoder och texttyper Svenska rum-serien består av tre allt-i-ett-böcker för Svenska 1-3 framtagna framför allt för de högskoleförberedande programmen. Innehållet i GY 2011:s ämnesplan har varit guide och utgångspunkt. Svenska rum 1–3 lovar att inspirera, utmana och ge tydlig struktur. Struktur Svenska rum 1-3 har alla tre har samma upplägg. Tematiska kapitel presenteras med fokus på helhet och sammanhang. Svenska rum ska ge möjlighet till ’reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling’, precis som det står i ämnesplanen för ämnet Svenska. Med hjälp av Svenska rum ska eleverna få mängder av tillfällen att bekanta sig med både sakprosa och skönlitteratur – från olika epoker liksom olika delar av världen – men också att lära känna sig själv och sin omvärld. Uppgifter Kopplat till texterna finns självklart uppgifter. De lite kortare uppgifterna återfinner du löpande i texten. Rubrikerna återkommer: ’Syna texten’, ’Ordet är fritt’, ’Ord och uttryck’ och ’På spaning’ är några exempel. ’Besök i poesiverkstan’ och ’Språkrutan’ är också återkommande rubriker i kapitlen. I poesiverkstan presenteras på ett lättsamt sätt kända poeters dikter. Sedan följer textnära och mer fria, spännande och skapande uppgifter. Språkrutorna tar upp olika språkliga problem. Det kan vara aktuella språkfrågor eller ständigt återkommande problem kring språkets uppbyggnad. I varje kapitel ligger även större och mer övergripande muntliga och skriftliga uppgifter. Dessa ska kunna användas som en avslutande, mer avancerad träning på muntlig och skriftlig framställning. Uppgifterna knyter självklart an till kapitlets fokus, men här finns även koppling till det som lyfts fram i GY 2011:s ämnesplan. Inte minst i arbetet med de här uppgifterna är Guldsidorna en stor hjälp. Uppslagsdel – Guldsidorna Guldsidorna är en uppslagsdel som ligger allra längst bak i boken. Här finns verktygen för framför allt skrivande men också för att bli en bättre talare. Innehållet återspeglar det fokus som ligger i Skolverkets centrala innehåll i Svenska 1-3 med texttyper som referat, recension, insändare, utredande, argumenterande, analyserande och problemlösande texttyper. Varje texttyp beskrivs, därefter följer en mönstertext och slutligen kommer ett förslag på arbetsgång och

Läs mer om Svenska rum 2

Svenska rum 2

oklassificerat, Övrigt

Hitta Svenska rum 2 även hos:
Rulla till toppen