Lyckas med svenska 2 Paket Textbok och Övningsbok – Sfi B

Lyckas med svenska 2 Paket Textbok och Övningsbok – Sfi B

Lyckas med svenska 2 är den andra delen i ett basläromedel för sfi B, särskilt anpassat för vuxna elever som är i behov av mycket stöd och tydlig struktur. Läromedlet är strukturerat på samma sätt som Lyckas med svenska 1 – med digitala läromedel, textbok, övningsbok och skrivhäfte. Här får eleverna fortsätta med sitt arbete med att förstå, tala, läsa och skriva svenska. I Lyckas med svenska 2 möter eleverna mer utmanande texter och teman – olika boenden, vägbeskrivningar, kroppen, på jobbet, på restaurangen, i klädaffären osv. I detta paket ingår elevpaketen till Lyckas med svensk 2 Textbok och Lyckas med svenska 2 Övningsbok. ELEVPAKETEN– DIGITALA LÄROMEDEL OCH TRYCKTA BÖCKER Elevpaketen till Lyckas med svenska 2 Textbok och Övningsbok består bägge av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. DIGITALA LÄROMEDEL Den interaktiva textboken och övningsboken är inlästa med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. I textboken ingår dessutom utförliga genomgångar av språkliga moment och kapitlens nya ord förklarade på arabiska, somaliska, pashto och dari.  I övningsboken ingår ett mycket stort antal interaktiva övningar där eleverna kan befästa och repetera uttal, ord, uttryck och fraser samt grammatik. Också dessa övningar inklusive hörövningarna är inlästa med autentiskt tal. TEXTBOKEN – DIGITALT LÄROMEDEL Interaktiv version av textboken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Genomgångar av språkliga moment. Centrala ord översatta till några av de vanligaste invandrarspråken. Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.   Kan ärvas mellan elever, 4 års licens. ÖVNINGSBOKEN – DIGITALT LÄROMEDEL Interaktiv version av övningsboken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Interaktiva uppgifter för grammatik-, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal. Ljudet till hörövningarna. Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Enanvändarlicens, 1 års licens. Textbokens och övningsbokens digitala läromedel aktiveras med koden som finns i de tryckta böckerna. TEXTBOK I textboken presenteras personer som kommer från olika delar av världen, och eleverna får en inblick i deras liv i Sverige. Varje kapitel tar sin utgångspunkt i talet. Texterna inleds med bilder och frågor – för att skapa förförståelse och förbereda inför de skrivna orden. Återkommande inslag är vardagliga fraser och uttryck, grammatikförklaringar med tydliga exempel och illustrationer. Kapitlen är tematiskt uppdelade med vardagsnära innehåll. Varje kapitel inleds med tydliga

Läs mer om Lyckas med svenska 2 Paket Textbok och Övningsbok – Sfi B

Lyckas med svenska 2 Paket Textbok och Övningsbok – Sfi B

Fakta

Hitta Lyckas med svenska 2 Paket Textbok och Övningsbok – Sfi B även hos:
Rulla till toppen